Kulmuni ja Honkonen: Biopolttoaineilla töitä ja omavaraisuutta koko Suomeen

Ilmasto- ja energiastrategia

Keskustan nuoret kansanedustajat Katri Kulmuni ja Petri Honkonen pitävät tänään julkaistua esitystä energia- ja ilmastostrategiaksi erittäin hyvänä paitsi kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden myös työllisyysvaikutusten osalta.

Keskustan varapuheenjohtaja Kulmunin mukaan strategia avittaa lukuisia Suomen biotaloushankkeita ja sen tavoitteet tukevat ennen kaikkea kotimaista työtä.

– Tieliikenteen polttoaineille on strategiassa määritelty hallitusohjelman mukainen 30 prosentin sekoitevelvoite, mikä tarkoittaa huomattavaa lisäystä biopolttoaineiden kysyntään ja tuotantoon.

– Myös puun käyttöä ja puurakentamista halutaan lisätä. Nämä tavoitteet tukevat omalta osaltaan esimerkiksi Kemin biojalostamohanketta ja Kemijärven biosellutehdashanketta, Kulmuni sanoo.

Petri Honkonen kiittelee niinikään sitä, että ilmasto- ja energiastrategia keskittyy liikenteen päästöjen vähentämiseen ja kotimaisilla biopolttoaineilla on siinä tehtävässä iso rooli.

Honkosen mukaan on tärkeää, ettei sähkö- ja biokaasuautojakaan ole unohdettu.

– Biopolttoaineiden sekoitevelvoite yhdistettynä biokaasu- ja sähköautojen huomattavaan lisäämiseen mahdollistavat liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisen kotimaista työllisyyttä tukien.

Honkosen mukaan biopolttoaineita tullaan tekemään suurilta osin metsäteollisuuden jätteistä, mikä on kiertotalouden tavoitteiden mukaista.

– Metsähakkeen tuki jatkuu entisellään, mutta energiapuun ja hakkuutähteiden kysyntä kasvaa, kun metsäteollisuuden tähteille, kuten kuorelle ja purulle tulee muuta käyttöä.

– Keski-Suomessa energiapuun huono menekki on ollut valtava ongelma ja siihenkin tulee nyt hyvää kehitystä, Honkonen iloitsee.