KAKS tutki: Suomalaiset haluavat lisää työntekijöitä muista EU-maista – kielteisimmin suhtaudutaan pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin

Maahanmuutto

Enemmistö suomalaisista (51 prosenttia) ottaisi kotikuntaansa tai lähialueelle nykyistä enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä muista EU-maista, KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta selviää.

Useampi kuin kaksi viidestä ottaisi vastaan nykyistä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Vajaa kolmannes ilmoittaa, että muista EU-maista voisi muuttaa omaan asuinympäristöön työnhakijoita yhtä paljon kuin ennenkin.

Vain pieni vähemmistö suomalaisista olisi supistamassa opiskelijoiden ja EU-työntekijöiden sijoittumista kotiseudulleen.

Suomalaisten näkemykset hajoavat kolmeen osaan, kun kysytään näkemyksiä ulkomaalaisten työntekijöiden vastaanottamisesta EU:n ulkopuolisista maista.

Kaksi viidestä haluaisi tähän ryhmään kuuluvia muuttavan asuinympäristöönsä nykyistä enemmän. Vajaa kolmannes säilyttäisi tilanteen ennallaan ja neljännes olisi vähentämässä EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden määrää nykyisestä.

Kielteisimmin suomalaiset suhtautuvat pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin.

Kaksi viidestä suomalaisesta olisi halukas supistamaan nykyisestä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijoittumista kotiseudulleen. Vain neljännes olisi valmis vastaanottamaan tähän ryhmään kuuluvia nykyistä enemmän.

Pääkaupunkiseudulla ja muissa kaupungeissa asuvat suhtautuvat johdonmukaisesti keskimäärää myönteisemmin maahanmuuttajaryhmien sijoittumiseen lähiasuinseudulle.

Muuta väestöä varauksellisemmin asennoituvat maaseutumaisissa kunnissa asuvat.

Myös koulutustausta ja ammattiasema heijastuvat asenteisiin maahanmuutosta. Korkeasti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt suhtautuvat muuta väestöä suopeammin maahanmuuttoon. Vähiten koulutusta saaneet, työntekijät ja työttömät asennoituvat keskimäärää nuivemmin.

Puoluekannan mukaan ääripäitä edustavat vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat.

Vihreiden kannattajat ovat keskimäärää taipuvaisempia lisäämään kaikkien ryhmien muuttoa omalle asuinseudulleen. Perussuomalaisten kannattajat puolestaan vähentäisivät maahanmuuttoa nykyisestä.

KAKSin tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 11.–15.9.2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000.