KAKS kysyi kansalaisilta aluevaaleista: Keskustalaiset haluavat äänestää tuttua ehdokasta – enemmistö kyselyn vastaajista ei halua kansanedustajia ehdolle

Yrittäjät ja miehet ovat avoimia äänestämään ehdokasta tämän sukupuolesta riippumatta, naisille ja akateemisesti koulutetuille sukupuoli on tärkeämpi kriteeri
Aluevaalit

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) mittasi syyskuun aikana kansalaisten mielipiteitä hyvistä aluevaaliehdokkaista tammikuun vaaleja silmällä pitäen. Ensisijaisesti vastaajat haluavat aluevaltuutetun ajavan koko maakunnan etua. Näin vastasi 89 prosenttia.

Lisäksi 86 prosenttia haluaa aluevaltuutetun olevan omasta asuinkunnasta ja 84 prosenttia on sitä mieltä, että valtuutetun tulee ajaa oman kunnan etua ja saman määrän mielestä valtuutetun tulee pitää yhteyttä äänestäjiinsä. 83 prosentin mielestä aluevaltuutetun tulee edistää omien äänestäjiensä etua.

Hyvällä valtuutetulla on 76 prosentin mielestä laajat suhdeverkostot. Oikea puoluetausta on merkitsevä asia 71 prosentille.

Ehdokkaan sukupuolella on väliä naisten, nuorten ja akateemisesti koulutettujen äänestyspäätöksessä. Yrittäjille ja miehille ehdokkaan sukupuoli merkitsee vähiten.

Kansanedustajia ei halua ehdokkaaksi 64 prosenttia vastaajista.

Vahvimmin tällä kannalla ovat KAKS:n mukaan yli 60-vuotiaat (77 %) ja kokoomuksen (77 %) kannattajat. Kaksi viidestä (42 %) suomalaisesta ei myöskään näe mielellään aluevaltuustoissa kaupungin ja kunnan valtuutettuja.

– Aluevaltuutetun ei välttämättä myöskään edellytetä olevan henkilökohtaisesti tuttu tai edes tunnettu henkilö maakunnassa. Piittaamaton oman tiensä kulkija ja kaiken vastustaminen ei myöskään ole kovinkaan kaivattu ominaisuus. Näitä asioita painotetaan nyt vähemmän kuin edellisessä mittauksessa vuonna 2018, säätiö kirjoittaa tiedotteessaan.

Keskusta ja vihreät ovat suopeampia kansanedustajien ehdokkuudelle aluevaaleissa. Keskustan tukijat odottavat lisäksi ehdokkaan aluevaaleissa olevan myös suhteellisen tunnettu henkilö maakunnassa, jopa henkilökohtaisesti tuttu.

Puolueista SDP:n kannattajien profiili on KAKS:n mukaan lähellä kansan keskiarvoa. Kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajien listalla kärkipäähän kipuaa ”oikea puoluetausta”.

Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat korostavat ehdokkaan korkeaa koulutustasoa enemmän kuin muut. Kokoomuksen tukijat suosivat sellaista päättäjää, jolla on sama kanta sote-uudistukseen kuin äänestäjällä.

Perussuomalaisten tukijoiden mielestä aluevaltuustoehdokkaan tulisi olla ”oman tiensä kulkija, tehdä ratkaisut päättäjistä piittaamatta”.