HS: Kansa uskoo hallituksen arvioon taloudesta

Talouspolitiikka

Enemmistö suomalaisista yhtyy hallituksen näkemykseen Suomen talouden tilasta, ilmenee Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan 55 prosenttia suomalaisista uskoo, että Suomen taloustilanne on yhtä huolestuttava kuin hallitus ja talouspäättäjät antavat kriisipuheillaan ymmärtää. Keskustaa kannattavista 70 prosenttia on tätä mieltä.

Käsitykset siitä, vaivaako Suomen taloutta enemmän matalasuhdanne kuin suuria rakenteellisia uudistuksia vaativa lama kuitenkin jakaantuvat. Keskustalaisista 45 prosenttia uskoo talousongelmien johtuvan enemminkin matalasuhdanteesta kuin talouden rakenteellisista ongelmista.

Selvä enemmistö torjuu ajatuksen siitä, että suomalaisille maksettaisiin liian hyviä palkkoja tai että suomalaisten lomat olisivat liian pitkiä. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitää liian anteliaana noin 40 prosenttia suomalaisista. Toista mieltä asiasta on noin puolet.

Tutkimukseen haastateltiin lokakuun lopulla noin tuhat suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.