Hirvikantaan uutta verta – aloitusaikoja ja vasasuojaa rukataan

Metsästys

Hirvenmetsästykseen esitetään useita muutoksia muun muassa jahdin aloitusaikoihin, vasasuojaan ja pyyntilupien hakumenettelyyn.

Muutoksilla tavoitellaan hirvikannan hoitosuunnitelman mukaisesti entistä elinvoimaisempaa hirvikantaa.

– Suomen hirvikanta on vääristynyt, kun uroshirviä on ammuttu liikaa ja liian nuorina, Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies kertoo.

Kannan muodostumista on ohjannut myös vasarauha. Naarashirviä ei ole uskallettu ampua, kun ei ole ollut varmuutta, onko emällä vasoja.

Asetuksen muutoksella hirvenmetsästyksen alkua esitetään myöhennettäväksi valtaosassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Nyt kausi alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina.

Hiidenmaan mukaan käytännössä jahti kuitenkin alkaa vasta lokakuun puolessa välissä, sillä seurat siirtävät alkua oma-aloitteisesti muun muassa sään vuoksi.

Lokakuulla ilmat viilenevät ja kaadettujen hirvien lihojen käsittely ja säilytys helpottuu.

Aloitusta myöhentämällä hirville halutaan turvata häiriöttömämpi kiima-aika.

Kiima-ajan rauhoituksen vahvistamisella ja urosten osuuden kasvattamisella naarasvoittoisessa hirvikannassa pyritään turvaamaan lisääntymiselle tärkeät ja lajityypilliset piirteet entistä paremmin.

Nykyisin metsästysaika alkaa hirven kiimahuipun aikana, mikä myöhästyttää tiinehtymistä ja johtaa vasojen syntymän myöhästymiseen.

On järkevää antaa hirville lisääntymisrauha, ja harva porukka lähtee jahtiin vielä syyskuussa.

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies

Hiidenmaan mukaan on järkevää antaa hirville lisääntymisrauha, ja harva porukka lähtee jahtiin vielä syyskuussa.

Iso kysymys Hiidenmaan mukaan on Lapin aloitusajan siirto.

Metsästäjäliitolla on halua laajentaa aikaistettu metsästysalue Rovaniemen korkeudelle.

Ministeriö ehdottaa, että Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntiin. Esityksen mukaan aikaistettu metsästys olisi sallittua 1.-15.9.

Kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk.) on samoilla linjoilla: kiima-aika on syytä rauhoittaa ja seurat ovatkin oma-aloitteisesti siirtäneet jahdin aloitusta.

Rantakangas ei pidä esitettyjä muutoksia dramaattisina, mutta tietää, että aloitusaikojen rukkaaminen herättää mielipiteitä.

Rantakangas kuuluu Kopisto Erä -nimiseen seuraan, joka metsästää Pulkkilan alueella Siikalatvan kunnassa.

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala (kesk.) on ajanut muutoksia hirvenmetsästykseen jo vuosia. Hän laajentaisi Lapin aikaistettua metsästystä mm. Rovaniemelle ja Pelloon.

– Rovaniemeltä on laitettu terveisiä, että Rovaniemen riistanhoitoyhdistys on aikaistetun hirvenpyynnin kannalla. Pellosta on kanta sama.

Metsästäjäliitto on esittänyt muutoksia vasojen suoja-aikaan ja niitä asetusluonnokseen onkin kirjattu.

Tavoitteena on tasapainottaa hirvikannan rakennetta ja keventää vasasuojan tahattomaankin rikkomiseen liittyvää seuraamusmenettelyä.

Nykyisin hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu.

Hiidenmaan mukaan emojen ja vasojen kanssa on syntynyt ongelmatilanteita, kun eläimet liikkuvat kaukana toisistaan. Metsästäjille ei ole tullut varmuutta, onko emällä vasoja vai ei.

Hirvinaaraan suoja aiotaan poistaa lainsäädännöstä lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaisi koirilla ja ajometsästyksenä.

Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ampuminen olisi edelleen rangaistavaa Ylä-Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja kauden alussa vahinkojen vähentämiseksi sallitussa metsästyksessä.

Asetusluonnos lähtee laajalle lausuntokierrokselle.

Maijala kannustaa Lapin riistanhoitoyhdistyksiä kirjoittamaan hyvin perustellun lausunnon asetusluonnoksesta.

– Riistakeskus kokoaa kaikki lausunnot ja ministeriöstä luvattiin, että juhannukselta aletaan lukea tarkasti kaikki lausunnot ja asetus annetaan niiden pohjalta.

Esitys lausunnolle

  • Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen metsästysasetuksen muuttamisesta.
  • Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin.
  • Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle.
  • Hirvieläinten vasasuojaa esitetään lyhennettäväksi. Myös pyyntilupien hakumenettelyjä kevennetään.
  • Valtaosan muutoksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.