Halventuneesta uraanista ei juuri valuisi rahaa Terrafamen kassaan

Terrafame

Kaivosyhtiö Terrafamen tarkoituksena on saada nikkelituotteet puhdistettua uraanista, arvioi yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Terrafame kertoi tänään, että se aikoo hakea valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle.

Kun Terrafamen edeltäjälle Talvivaaralle myönnettiin vuonna 2012 lupa uraanin talteenottolaitokselle, ministeriö arvioi uraanista saatavaksi uudeksi liikevaihdoksi 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Nyt summa olisi Aurelan mukaan huomattavasti pienempi, koska uraani on halvempaa.

– Uraanin poisottamisessa olisi se hyvä puoli, että taatusti poistettava uraani ei olisi sen jälkeen kipsisakka-altaassa, Aurela sanoo.

Lupaprosessi on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla.

Uraanin talteenotto edellyttää myös muun muassa Säteilyturvakeskuksen (Stuk) hyväksyntää, ulkoministeriön myyntilupaa sekä tiettyjä myönteisiä lausuntoja EU:n ydinenergiayhteisö Euratomilta.

Terrafamen hakeman ydinenergialain mukaisen luvan prosessi on Aurelan mukaan hieman kevyempi kuin ydinlaitoksien kohdalla.

– Karkeasti puhutaan vuodesta 2018, mutta se riippuu myös Stukin toiminnasta, Aurela sanoo luvan aikataulusta.

Terrafamen on määrä jättää hakemus lähiviikkoina. Yhtiön arvion mukaan uraanin talteenotto voisi alkaa vuoden 2019 lopulla.

Talvivaaran uraanipäätös aiheutti kitkaa valtioneuvostossa.

Osa ministereistä asettui lupaa vastaan, ja päätös syntyi lopulta äänin 11–6. Kaksi vihreiden, kaksi vasemmistoliiton ja kaksi SDP:n ministeriä vastusti päätöstä.

Stuk arvioi uraanin talteenottohakemuksissa muun muassa sitä, että hakija huolehtii ympäristön ja kansalaisten säteilyturvallisuudesta.

– Lisäksi Stukin tehtävä on valvoa, että hakija on ottanut huomioon mahdolliset häiriöt ja onnettomuudet, kertoo johtaja Jussi Heinonen Stukista.

Lupaprosessi on kaksivaiheinen. Hakemuksen käsittelyyn menee Heinosen arvion mukaan noin vuosi.

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on myöntänyt luvan, Stuk varmistaa, että Terrafamella on kaikki edellytykset turvalliseen toimintaan.

– Käytännössä me teemme paikan päällä tarkastuksia, joissa katsotaan erotuslaitoksen järjestelyt. Katsotaan organisaatiota ja sen kyvykkyyttä, että siellä on kaikki tarvittavat asiat kunnossa, kun itse toiminta alkaa, Heinonen sanoo.

Lupa olisi samanlainen kuin Terrafamen edeltäjällä Talvivaaralla oli aikanaan.

Valtioneuvosto myönsi Talvivaaralle vuonna 2012 luvan uraanin talteenottolaitokselle.

Talvivaara ei voinut kuitenkaan aloittaa uraanin talteenottoa, koska korkein hallinto-oikeus kumosi luvan seuraavana vuonna ja palautti asian uudelleen valtioneuvostolle käsiteltäväksi.

Oikeus perusteli aikanaan päätöstä Talvivaaran taloustilanteella, joka oli huonontunut.

– Luvan myöntämisen perusteena pitää olla riittävät taloudelliset edellytykset ja käsittääkseni oikeus palautti luvan, koska edellytykset eivät enää olleet sellaiset kuin pitäisi olla, Heinonen sanoo.