Kaivosyhtiö Terrafame hakee lupaa uraanin talteenotolle – Stuk arvioi säteilyturvallisuutta

Terrafame

Kaivosyhtiö Terrafame aikoo hakea valtioneuvostolta lupaa uraanin talteenotolle. Hakemus on määrä jättää lähiviikkoina, tiedottaa yhtiö.

Terrafamen arvion mukaan uraanin talteenotto voisi alkaa vuoden 2019 lopulla.

Lupaprosessi on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla.

Säteilyturvakeskus (Stuk) arvioi uraanin talteenottohakemuksissa muun muassa sitä, että hakija huolehtii ympäristön ja kansalaisten säteilyturvallisuudesta.

Lisäksi Stukin tehtävä on valvoa, että hakija on ottanut huomioon mahdolliset häiriöt ja onnettomuudet, kertoo johtaja Jussi Heinonen Stukista.

Hakemuksen käsittelyyn menee Heinosen arvion mukaan noin vuosi.

Terrafamen tuotantoprosessissa liukenee muiden metallien ohella myös luonnonuraania, mutta sitä ei nykyisin oteta talteen.

Yhtiön louhiman malmin uraanipitoisuudet ovat pieniä. Uraania voitaisiin kuitenkin hyödyntää siinä määrin, että toiminta olisi kaupallisesti kannattavaa, arvioi yhtiö.

– Suhteessa nikkelin ja sinkin tuotantoon uraanin talteenoton taloudellinen merkitys Terrafamelle ei olisi huomattava, mutta se parantaisi yhtiön kannattavuutta, sanoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen tiedotteessa.

Sen jälkeen kun Terrafame jättää lupahakemuksen, pyydetään asiasta lausunnot muun muassa Sotkamon kunnalta, Kajaanin kaupungilta, eri ministeriöiltä ja viranomaisilta.

Uraanin talteenotto edellyttää myös muun muassa Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää ja ulkoministeriön myyntilupaa.

Yhtiö kertoo, että Terrafamen prosesseissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta säteilyvaaraa ihmiselle tai ympäristölle, sillä se vastaa säteilyominaisuuksiltaan kallioperässä esiintyvää luonnonuraania.

Yhtiöllä on jo valmiina tehdasalueella uraanin talteenottolaitos, joka vaatisi noin kymmenen miljoonan lisäinvestoinnin, jos talteenotto käynnistetään.

Kaivosyhtiö Terrafamen liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 42,5 miljoonaan euroon.

Vuotta aiemmin yhtiö teki saman verran tappiota. Liikevaihto kasvoi 63,9 miljoonaan vuoden takaisesta 21,2 miljoonasta.

Yhtiön mukaan metallitehtaalla tehtiin vuosineljännesennätykset. Ne olivat nikkelissä 5 506 tonnia ja sinkissä 12 242 tonnia. Sinkin tuotannossa tehtiin myös vuosiennätys.

Tämän vuoden aikana syyskuuhun mennessä sinkkiä tuotettiin yhteensä yli 33 000 tonnia, yhtiö kertoo.