Hallitus sai iltakoulussa työllisyystoimiin paljon ideoita, muttei vielä konkretiaa

Työministeri Haatainen perkaa työperäisen maahanmuuton prosessit – ”Tänne on saatava ihmisiä töihin nopeammin, mutta saatavuusharkinnasta pidetään kiinni.”
Talouspolitiikka

Hallitus sai ministerien mukaan iltakoulussaan hyvää tilannekuvaa ja paljon ideoita siitä, missä työllisyystoimissa tällä hetkellä mennään, mutta mitään konkreettista ei kokouksessa vielä päätetty.

Seuraava välietappi on huhtikuun kehysriihi, jossa täytyy jo olla konkreettisia keinoja.

– Alatyöryhmät ovat tuottaneet erittäin paljon ehdotuksia ja ajatuksia siitä, miten suomalaista työllisyyttä kehitetään, luonnehti sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kokouksen antia.

Ohisalon mukaan ikääntyneiden yli 55-vuotiaiden työllistyminen on yksi keskeinen painopiste, mihin hallituksesta löytyy yhteisymmärrystä ja näkemystä.

– Toinen ryhmä on maahanmuuttajat, paitsi täällä jo jonkun aikaa olleet maahanmuuttajataustaiset, mutta myös tänne tulevat ihmiset, joita nyt entistä enemmän TEMin johdolla ryhdytään houkuttelemaan.

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyi vuodenvaihteessa sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) olikin ainoa, jolla oli uutta kerrottavaa iltakoulun jälkeen.

Hän sanoi aloittaneensa työministeriössä työperäisen maahanmuuton prosessien ja lainsäädännön perkaamisen. Tätä varten ministeriöön on perustettu työperäisen maahanmuuton yksikkö.

– Yrityksissä on huutava pula osaajista, ja se vaatii sitä, että tänne saadaan ihmisiä nopeammin töihin saatavuusharkinnan puiteissa. Saatavuusharkinnasta tullaan pitämään kiinni, Haatainen painotti.

Tällä hetkellä prosessi on hidas ja voi kestää kuukausia.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) kiitteli, että työryhmiltä on tullut paljon esityksiä, joita kevään aikana täytyy arvioida.

Hän sanoi huhtikuun kehysriihen olevan seuraava välietappi, jossa tarkastellaan, mitä toimia pitää vielä tehdä, jotta kesään mennessä työllisyystavoite täyttyy.

Marinin mielestä hallituksen tulee suhtautua vakavasti talouspolitiikan arviointineuvoston esittämiin huoliin hallituksen finanssipolitiikasta. Hänen mielestään raportissa esiin nostetut huomiot ovat tärkeitä.

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen finanssipolitiikka on suhdannetilanteeseen nähden liian löysää.

– Merkittävien muutoksien saavuttaminen työllisyydessä näyttää vaativan kohtalaisen suuria ja kohdennettuja politiikkatoimia, arviointineuvosto katsoo raportissaan.

Hallitus on päättänyt lisätä pysyviä menoja 1,4 miljardia euroa vuositasolla ja rahoittaa tämän muun muassa lisäämällä työllisyyttä. Arvointineuvoston mielestä kulutusta olisi pitänyt lisätä vasta, jos työllisyystavoite toteutuu.

Marin on luottavainen, että hallituksen välitavoite 30 000 uudesta työllisestä täyttyy elokuun budjettiriiheen mennessä. Hänen mukaansa hallitus on siihen erittäin sitoutunut.

Hallitus kävi iltakoulussa läpi työllisyyttä pohtivien työryhmien aikaansaannoksia.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) uskoo, että julkisessa taloudessa oleva menopaine kirittää kaikkia hallituspuolueita ratkomaan keinoja työllisyyden parantamiseksi.

Hänen mielestään talouspolitiikan arviointineuvoston edellyttämistä järeistä toimista täytyy olla selkeä laskelma ja iso osio valmiina jo huhtikuun kehysriiheen mennessä.

– Siellä täytyy olla konkreettisia keinoja, joiden kanssa voidaan tulla myös ulos, ja ehditään laskea budjettiriiheen mennessä kaikki 30 000 työllistä vaativaa toimea, hän sanoi iltakoulun jälkeen.

Joidenkin arvioiden mukaan hallituksella olisi nyt kasassa noin 10 000 uutta työllistä mahdollistavat keinot, mutta Kulmunin mukaan kyse on vasta aihioista, joita ei ole poliittisesti vielä käsitelty.

– Julkisen talouden kestävyyden kannalta ei ole vielä arvioita olemassa. On olemassa vain aihioita siitä, mitä voisi olla. Työryhmiltä täytyy tulla esityksiä, ja sitten hallitus viime kädessä päättää, jos työryhmiltä ei tule, Kulmuni sanoi medialle Säätytalolla.

Suurimmat hallituspuolueet SDP ja keskusta katsovat, että valtiovarainministeriö (VM) siunaa hallituksen ensimmäisen vaiheen työllisyystavoitteen toteutumisen keinot.

Vasemmistoliiton mukaan valtiovarainministeriön rinnalla myös muiden ministeriöiden laskelmia voitaisiin käyttää todentamaan tavoitetta.

Kulmuni pitää kiinni siitä, että VM:n tulee arvioida laskelmat.

– Siitä on hallitusohjelmassa selkeä kirjaus, hän sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puolestaan uskoo, että valtiovarainministeriökin haluaa tehdä yhteistyötä myös muiden ministeriöiden kanssa.

– Hyvässä yhteistyössä katsotaan, miten paljon työllisyysvaikutuksia saadaan mistäkin toimenpiteestä.