Pääministeri Marin: Hallituksen suhtauduttava vakavasti arviointineuvoston huoliin

Talouspolitiikka

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mielestä hallituksen tulee suhtautua vakavasti Talouspolitiikan arviointineuvoston tänään esittämiin huoliin hallituksen finanssipolitiikasta.

Hänen mielestään raportissa esiin nostetut huomiot ovat tärkeitä.

Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen finanssipolitiikka on suhdannetilanteeseen nähden liian löysää.

– Merkittävien muutoksien saavuttaminen työllisyydessä näyttää vaativan kohtalaisen suuria ja kohdennettuja politiikkatoimia, arviointineuvosto katsoo raportissaan.

Hallitus on päättänyt lisätä pysyviä menoja 1,4 miljardia euroa vuositasolla ja rahoittaa tämän muun muassa lisäämällä työllisyyttä. Arvointineuvoston mielestä kulutusta olisi pitänyt lisätä vasta, jos työllisyystavoite toteutuu.

Marin on luottavainen, että hallituksen välitavoite 30 000 uudesta työllisestä täyttyy elokuun budjettiriiheen mennessä. Hänen mukaansa hallitus on siihen erittäin sitoutunut.

Marin kommentoi arviointineuvoston raporttia mennessään hallituksen iltakouluun Säätytaloon.

Iltakoulussa hallitus käy läpi työllisyyttä pohtivien työryhmien aikaansaannoksia.

Marinin mukaan tarkoitus on katsoa, mitä lisätoimia vielä tarvitaan. Hän painottaa, että erityisen tärkeää on saada sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus viimeinkin eteenpäin.

Juttua täydenetty Sanna Marinin lisäkommenteilla klo 14.34.