Hallinto-oikeus: ARA sai peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman

Nuorisosäätiö

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan tuomiolla linjannut, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) on oikeus peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysasema.

Tuomion taustalla on ARA:n vuonna 2018 tekemä peruutuspäätös. ARA katsoi, että Nuorisosäätiön toiminta on ollut merkittävästi yleishyödyllisyyssäännösten ja ARA:n ohjeiden vastaista. Nuorisosäätiö valitti ARA:n päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Nuorisosäätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen säätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön.