Berner: Kela poimi kirsikat taksiuudistuksesta – "Hyötyi hintojen laskusta, mutta järjestelmä jäi vanhaksi"

Laki ei edellyttänyt, että Kelan olisi pitänyt kilpailuttaa välityskeskuksia, liikenneministeri sanoo
Liikennepalvelulaki

Taksiuudistuksesta liikkuu paljon väärää tietoa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) harmittelee.

Moni laittaa taksiuudistuksen piikkiin sen, että talvella Kela kilpailutti korvaamiensa taksikyytien palveluntuottajat taksien välityskeskusten kesken.

– Laki ei millään lailla edellyttänyt, että olisi pitänyt kilpailuttaa välityskeskuksia, Berner huomauttaa.

– Tämä järjestelmä tarkoittaa sitä, että alueellisille välityskeskuksille on syntynyt monopoliasemia.

Moni taksiyrittäjä luopuu Kela-kyydeistä, koska kilpailutuksen voittaneet välityskeskukset ovat polkeneet niistä saatavia korvauksia.

Kela-kyydit ovat kattaneet leijonanosan taksiliikenteen tuloista.

Kelassa päädyttiin kilpailutukseen, koska taksiuudistuksen vaikutuksia matkojen hintoihin ja taksien saatavuuteen oli vaikea ennustaa.

Berner sanoo, että Kela-kyytien kilpailutuksen olisi voinut tehdä vasta sitten, kun liikennepalvelulaki on voimassa.

– Suurempi määrä yrittäjiä olisi päässyt mukaan kilpailutukseen. Nyt kilpailutettiin Kelan jo olemassa olevia palveluntuottajia.

Olen aina valmis kantamaan vastuuta, mutta en sellaisista asioista, joiden päätöksiin en ole saanut vaikuttaa.

Anne Berner

Heinäkuussa voimaan tulleen liikennepalvelulain henki on ennen kaikkea se, että yrittäjät kilpailevat keskenään ja kaikilla on mahdollisimman avoin pääsy palveluiden tuottajaksi, Berner korostaa.

– Kela-kyytien osalta asetelma palautettiin siihen, mikä tilanne oli ennen uutta lakia.

– Se oli kirsikoiden poimimista vanhasta ja uudesta laista. Kela hyötyi hintojen laskusta mutta järjestelmä jäi vanhaksi.

Berner kertoo yrittäneensä vaikuttaa kilpailutukseen koko kevään ajan, mutta päätökset ovat Kelan.

– Olen aina valmis kantamaan vastuuta, mutta en sellaisista asioista, joiden päätöksiin en ole saanut vaikuttaa, hän sanoo.

Liikennepalvelulaissa ei suinkaan ole kyse vain takseista, vaan sillä halutaan mahdollistaa yhtenäiset matkaketjut.

Berner käyttää vertauksena sitä, että ennen oli ainoastaan matkatoimistoja, mutta nyt verkon eri operaattoreilta voi varata huoneen, lennot ja kyydit hotellille.

Palvelun mahdollistaa reaaliaikaisesti saatavissa oleva tieto vapaista paikoista.

– Tätä samaa periaatetta haluamme siirtää liikennemarkkinoille, ministeri sanoo.

Ennen uutta lakia valtioneuvosto määräsi, montako taksia milläkin paikkakunnalla saa olla, samoin se sääti yhtenäiset hinnat koko maahan.

Taksikiintiöistä luovuttiin ja hinnat vapautettiin, jotta operaattorit eivät olisi jättäneet takseja liikennepalveluketjun ulkopuolelle.

– Liikkumisen markkinat muuttuvat, kuten aikanaan matkustusmarkkinat. Tämän lain tehtävä on mahdollistaa palveluita, ei estää nykyisiä. Sitä tämä laki onkin hienosti tehnyt, Berner sanoo.

Viime viikolla pidettiin ensimmäinen lain seurantapalaveri. Berner kertoo, että uusia yrittäjiä oli tullut reippaasti.

Taksiliikennelupahakemuksia oli haettu 2 688 kappaletta sitten heinäkuun. Taksi- ja tavaraliikenteen ilmoituksia oli tullut 1 507.

– Eli patoutunutta yrittäjyyttä on ollut. Moni yrittäjä, joka on kuljettanut ennen vain tavaraa, on hakenut myös henkilöliikennelupaa.

Mikä sitten on keskustan kentän kanta taksien vapauttamiseen?

Vuonna 2014 keskustan puoluekokous linjasi, että ”nykyisessä muodossaan ei taksiliikennettä tule avata kilpailulle”.

Vuoden 2016 puoluekokouksessa liikennekaaren valmistelu oli jo pitkällä, mutta keskustan Ilmajoen kunnallisjärjestö halusi keskustan teettävän sisäinen selvityksen taksilupien vapauttamisesta.

Puoluekokouksen vastaus oli, että keskustalla on hyvin rajalliset taloudelliset mahdollisuudet teettää omia selvityksiä yksittäisistä politiikan kysymyksistä, ja asiaa selvitetään lausuntokierroksella olevan lain säätämisen yhteydessä.

Berner kertoo, ettei keskustalaisilta ole tullut nyt palautetta varsinaisesta liikennepalvelulaista, mutta Kela-kyydeistä sitä on tullut.

Taksilupiakin on lopetettu tähän mennessä vain 60.

– Se on suunnilleen sama määrä kuin on muutenkin on vuosittain tullut viimeisten vuosien aikana.

Taksiyrittäjien suunnalta on kuitenkin kuulunut kritiikkiä uudistusta kohtaan.

Pienemmillä paikkakunnilla on esimerkiksi totuttu siihen, että kuskit sopivat yhdessä päivystysvuoroista.

Nyt ollaan uudessa tilanteessa, kun kokoaikatyönään taksia ajavat saattavat joutua kilpailemaan myös uusien osa-aikaisten taksikuskien kanssa, jotka voivat käydä ajamassa parhaina ajoaikoina.

Berner ei kuitenkaan allekirjoita sitä, että taksiuudistus olisi vaikeuttanut taksikuskien tilannetta haja-asutusalueella.

– Uusia yrittäjiä on tullut erityisesti pääkaupunkiseudulle, eikä päivystysvelvoite ole ennenkään toiminut täysimääräisesti vaan se on ollut keskenään sovittu ja välityskeskusten vaatima.

Taksiuudistus vaatii monilta yrittäjiltä uudenlaista otetta vapaan kilpailun myötä.

Berner myöntää, että uuden lain murroskohdassa on aina niitä, jotka eivät halua jatkaa elinkeinoaan.

Berner kuitenkin näkee, että taksiuudistus antaa yrittäjille valtavasti mahdollisuuksia. Samalla luvalla voi kuljettaa nyt ihmisiä, tavaraa ja palveluita kuten postia.

Taksikyytejä saa ajaa monenlaisilla menopeleillä. Kyytejä voi halutessaan markkinoida tietylle asiakaskunnalle.

– Taksiyrittäjät voivat profiloituvat esimerkiksi opiskelija- tai kimppakyyteihin. Suomessa on jo ensimmäinen moottoripyörätaksi, Berner kertoo.

– Taksiyrittäjän säätelyä on kevennetty ja hänelle on annettu tilaa tehdä omia ratkaisujaan.

Ministerin mukaan on yrittäjistä itsestään kiinni, että he ottavat uudesta laista kaiken irti.

– Meillä on vielä vähän sellainen ajatus, että valtion tehtävä on suojella yrittäjän elinkeinoa. Se voi olla ihan ok, mutta ei millään toimialalla tehdä poikkeuksetta niin.

– Viime kädessä tärkeää on, että käyttäjät saavat hyviä palveluita, Berner toteaa.