Kela vastaa Bernerin kritiikkiin: Taksipalvelutuottajien kilpailutukselle oli pätevä syy

Liikennepalvelulaki

Suomenmaa uutisoi (21.8.) Kelan poimineen kirsikat taksiuudistuksesta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Kela-taksien kilpailutus oli lopulta ainoa keino varmistaa, että tuhannet autoilijat tekevät tärkeää työtä, joka turvaa yhdenvertaisen pääsyn terveyspalveluihin.

Ilman kilpailutusta Kela ei olisi voinut määritellä hintaa, jolla sairausvakuutuslain mukaiset taksimatkat korvataan asiakkaille ja kuljetuspalveluja on saatavilla myös niillä alueilla, joissa tarve on usein satunnaista ja matkat pitkiä.

Kun eduskunta oli päättänyt taksiliikenteen vapautumisesta, Kela esitti sosiaali- ja terveysministeriön kanssa korvausmenettelyn jatkamista vanhan mallin mukaisesti vähintään vuoden 2018 loppuun.

Näin taksiliikenteessä tapahtuvia muutoksia olisi voitu paremmin arvioida Kelan korvaamien taksimatkoja käyttävien asiakkaiden näkökulmasta.

Myös sekä uusia palveluntuottajia että autoilijoita olisi todennäköisesti saatu näin lisää mukaan. Kelan esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Kelan tehtävä ei ole hyötyä kilpailutuksesta. Sen sijaan sen tehtävä on hillitä matkakorvausten kustannusten nousua, sillä sairausvakuutuslain mukaisesti maksettavissa menoissa noudatetaan valtion menokehystä.

Asiakkaille aiheutuu kohtuuttomasti haittaa, jos taksipalveluissa on puutteita. Siksi Kelassa tehdään jatkuvasti työtä tilanteen korjaamiseksi. Kela puuttuu epäkohtiin ja käyttää sanktioita, jotta palvelu saadaan sopimuksissa määritellylle tasolle koko maassa.

Susanna Bruun

etuuspäällikkö, Kela