Asiantuntijat alkavat selvittää saattohoidon ja eutanasian sääntelytarpeita

Eutanasia

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt asiantuntijoita selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.

Työryhmällä vastataan tarpeeseen, mikä nousi esille eutanasian laillistamiseksi tehdyssä aloitteessa.

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen toukokuussa, mutta edellytti, että laajapohjainen asiantuntijaryhmä ryhtyy selvittämään asiaa.

Elämän loppuvaiheen hoito kattaa palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon.

Aloitteessa toivottiin, että korkeatasoisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuus turvataan kattavasti koko Suomessa.

– Loppuelämän hoitoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä, joista yhtenä tärkeimmistä kansalaisten yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotteessa.

Eutanasia ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan Suomessa sallittua.

Lakimuutoksen tarvetta voidaan ministeriön mukaan arvioida aidosti vasta sitten, kun palliatiivisen ja saattohoidon palvelut on saatu Suomessa kattavasti käyttöön.

Työryhmä työskentelee vuoteen 2021 asti.