Ampuma-aselaki lausunnolle – Lupaa voi hakea myös sähköisesti

Ampuma-aselaki

Ampuma-aseiden lupaprosessiin ehdotetaan uudistuksia. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa aseiden lupaprosessia aseturvallisuudesta tinkimättä.

Sisäministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle muutosesitykset ampuma-aselain ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskeviin säännöksiin ja rikoslakiin.

Aselupaa voisi jatkossa hakea sähköisesti, mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupaprosessia ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta.

Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi mahdollisuus hakea lupaa asioimalla henkilökohtaisesti poliisilaitoksella.

Aseluvan hakeminen ei olisi enää sidottu luvanhaltijan kotikuntaan tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle.

Perusteet aseluvan myöntämiselle eivät muuttuisi.

Soveltuvuustestistä luovuttaisiin, koska testin hyödynnettävyys on huono ja sen koetaan vievän kohtuuttomasti poliisin resursseja.

Soveltuvuustestin tuloksella ei ole ollut merkitystä lupapäätökseen, vaan päätökset ovat perustuneet muuta kautta esiin tulleisiin tietoihin.

Uudistus toisi myös asekeräilijät kattavammin lupavalvonnan piiriin.

Enää ei riittäisi, että keräilijä pitää tiedostoa hankkimistaan aseista ja aseen osista, vaan jatkossa myös keräilijän tulisi hakea aselupaa hankkimilleen ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille.