Afrikkalainen sikarutto leviää maailmalla – varautuminen Suomessa paranee jatkuvasti

Eläintaudit

Sikaruttoepidemian taltuttamisesta on uusien tutkimustulosten valossa toivoa, vaikka vielä ollaankin voimakkaassa leviämisen vaiheessa, arvioivat maa- ja metsätalousministeriö ja viranomaiset.

Taudin leviäminen tuotantosikaloihin merkitsisi miljoonien eurojen saneerauskustannuksia ja tulonmenetyksiä pelkästään yhden tilan osalta. Koko maan elinkeinolle kustannukset olisivat tätäkin suuremmat, koska koko sianlihanvienti moniin EU:n ulkopuolisiin maihin pysähtyisi.

– Valtio maksaisi eläinten ja omaisuuden hävittämiseen ja tilojen puhdistamiseen ja desinfektioon liittyvät kulut sekä harkinnanvaraisesti tuotannonmenetyksen liittyviä kuluja. Lisäksi taudin leviämisen estäminen lisäisi viranomaiskuluja entisestään, viranomaiset toteavat yhteistiedotteessaan.

Vakavaksi eläintaudiksi luokiteltava afrikkalainen sikarutto leviää yhä uusille alueille Euroopassa ja Aasiassa. Viranomaiset, elinkeinon toimijat ja metsästäjät tekevät jatkuvasti työtä estääkseen taudin leviämisen Suomeen.

Nyt leviävä epidemia alkoi Kaukasukselta 2007 ja on sieltä levinnyt sekä länteen että itään.

Nykyinen epidemia on aikaisempia vakavampi. Tauti levisi EU:n alueelle Baltiaan 2014 ja myöhemmin muualle Itä-Eurooppaan. Sitä on tavattu myös Bulgariassa ja Romaniassa. Syksyllä 2018 tautia löytyi villisioista Belgiassa ¨lähellä Ranskan ja Luxemburgin rajaa.

Belgiassa oli helmikuun puoliväliin  mennessä löydetty jo 543 ASF-positiivista villisikaa. Tšekissä pistemäinen epidemia on ilmeisesti saatu kuriin ja maan vapautumista ASF-rajoituksista odotetaan. Idässä ASF on jo aiemmin levinnyt Venäjälle ja vuonna 2018 Kiinaan ja Mongoliaan. Tänä vuonna tautia on löydetty myös Vietnamista.

Kiina on maailman suurin sianlihantuottaja ja -kuluttaja ja ASF leviää maassa huolestuttavasti. Tilanne Kaukoidässä on kaiken kaikkiaan vaikea. 

Aikaisemmin ASF:ää on ollut Suomen lähialueilla Leningradin alueella Muurmanskin radan varressa kesysioissa. Leningradin alueelta löytyi ASF:ää villisioista vuonna 2018. Villisikatapaukset ovat olleet Pietarin kaupungin eteläpuolella, Minshkojen suoalueella. Sieltä on löytynyt uusia tapauksia myös tänä vuonna.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Sikaruton vastustuksessa on lisäksi tärkeää mahdollisen tartunnan mahdollisimman nopea havaitseminen. Tilannetta seurataan tutkimalla sekä itsestään kuolleita villisikoja että metsästetyistä villisioista saatuja näytteitä. 

Villisian metsästystä on pyritty helpottamaan ja tehostamaan Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö on sallinut kiinteän lisävalon käytön sekä aitauspyynnin. Myös villisian metsästysaikaa on pidennetty. Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla myös hämäränäkölaitteiden käyttö on mahdollista.

Jos tartunta leviäisi kotimaisiin villisikoihin, pitäisi muun muassa metsästystä tartunta-alueella rajoittaa.

ASF:n epäillään levinneen Euroopassa muun muassa eväsroskien ja ruokatuliaisten kautta. Ministeriö korostaa, ettei matkustajien pidä tuoda mukanaan eikä yksityishenkilöille saa lähettää EU:n ulkopuolisista maista mitään lihaa tai lihatuotteita eikä maitoa ja maitopohjaisia tuotteita. 

Niistä EU-jäsenmaista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitettu sian- ja villisianlihan ja muiden sioista ja villisioista saatavien tuotteiden tuontia Suomeen. Rajoitukset koskevat myös yksityishenkilöiden omaan käyttöönsä tuomia tuotteita.