Pauliina Maukonen:

Nuoret ja alkiolaisen politiikan jatkuvuus

Blogi

Perussuomalaiset näyttäytyy nuorille puolueena, joka on toimintavoiltaan rohkea, rehellinen ja viestinnältään ymmärrettävä.

Vihreät nähdään nuorten keskuudessa sosiaalisia ja ekologisia arvoja korostavana, viestinnältään ymmärrettävänä uudistajana.

SDP on osaava, sovitteleva ja koko maan asioista huolehtiva puolue, joka on tällä hetkellä kaikkein lähimpänä keskivertoäänestäjää ja niin kutsuttua perinteistä poliittista keskustaa.

Kokoomus taas on osaava, vastuullinen taloudenhoitaja, kuten myös keskusta.

Keskusta on lisäksi koko maan asioista huolehtiva, yhteiskunnan ristiriitoja sovitteleva puolue samaan tapaan kuin SDP.

Vasemmistoliitto huomioi nuorten mielestä parhaiten vähemmistöryhmät, on rehellinen ja ymmärrettävä.

Näillä määreillä 15–29- vuotiaat nuoret kuvailivat elo-syyskuun taitteessa suomalaisia puolueita Ajatuspaja Alkion tuottamassa kyselyssä. Kyselyyn vastasi 1 028 nuorta ympäri Suomen.

Nuorten suosikkipuolueiksi nousivat perussuomalaiset 19 prosentin kannatuksella ja vihreät 15 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten kannattajia ovat miehet, kun vihreitä kannattavat taas naiset. Keskusta jäi viidenneksi 6 prosentin kannatuksella eikä kokoomuksen sijoituskaan neljäntenä (11 prosenttia) vastannut sitä, mihin puolueessa on totuttu aiempien selvitysten perusteella.

Tulokset ovat keskustalaisittain ja kokoomuslaisittain siis aika karua luettavaa. Keskustaoikeistolainen pääoman politiikka ei puhuttele arvoiltaan enemmän vasemmalla olevia nuoria.

Poliittinen osaaminen ja vastuullinen taloudenhoito eivät nuorille yksistään riitä. Ne eivät ole asioita, jotka kanavoituisivat kannatukseksi saatikka ääniksi nuorten keskuudessa. Nuoret odottavat puolueilta selvästi enemmän.

”Voi niitä nuoria idealisteja! Kyllä minäkin aikoinani….”, moni keski-ikäinen Suomenmaan lukija parhaillaan miettii kiikkustuolissaan.

On totta, että iän karttuessa ja toimeentulon varmistuessa moni nuori alkaa arvostaa vastuullista taloudenhoitoa ja omistamista, jota voidaan kutsua porvarilliseksi elämäntavaksi.

Tämä ei kuitenkaan sivuuta sitä nuorten vahvaa viestiä, että puolueiden tulee olla viestinnällisesti selkeitä ja kyettävä erottautumaan muista.

Nuoret omaavat jämerän sosiaalisen omatunnon ja kantavat vastuuta muista, joten ei ole ihme, että nuoria kiinnostavat tällä hetkellä puolueet, jotka keskittyvät etsimään ratkaisuja Suomen suuriin ongelmiin ja haasteisiin, kuten kyselytutkimuksemme selkeästi osoitti.

Nuoret omaavat jämerän sosiaalisen omatunnon ja kantavat vastuuta muista.

Vaikka nuoret eivät ole yksi yhteneväinen joukko, yhdistää kyselyymme vastanneita nuoria muutama mielenkiintoinen mielipide: Nuoret haluavat turvata peruspalvelut sisältäen koulun ja terveydenhoidon myös harvaan asutuilla alueilla.

Heidän mielestä vastikkeetonta sosiaaliturvaa ei ole, vaan nuorten pitää itsekin osoittaa aktiivisuutta esimerkiksi työtä hakemalla tai itseään kehittämällä. Ihmisillä on oikeus omistaa ja menestyä taloudellisesti.

Nuoret myös luottavat poliittiseen järjestelmäämme, vaikka puolueisiin eivät halua kiinnittyä.

Alkiolaiselle sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle ja kohtuulliselle politiikalle on siis edelleen tilausta nuorten parissa. Joten itseemme uskoen, nuoriimme luottaen, tulevaisuutemme on varma.

Pauliina Maukonen Yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija Pauliina Maukonen on Ajatuspaja Alkion vetäjä Maaseudun Sivistysliitossa. Maukonen on työskennellyt aiemmin keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana, Suomen Keskustanaisten pääsihteerinä sekä valtio-opin ja kulttuuripolitiikan tutkijana ja opettajana Jyväskylän yliopistossa.