Suomenkin hallitus, viranomaiset ja muut tärkeät toimijat joutuivat melkein mahdottoman paikan eteen, mutta ovat selvinneet hyvin

Pääkirjoitus

Vastuu koronaviruksen etenemisen pysäyttämisestä Suomessa on nyt jokaisen kansalaisen harteilla. Päättäjät ja viranomaiset ovat tehneet omaa työtään hyvin.

Tämän voi lukea suoraan maailmalta tulevista uutisista, mutta voi sen jokainen huomata myös omin korvin ja silmin. Niin hallituksen kuin viranomaistenkin ote on osaava ja selkeä.

Hyvä esimerkki yhteisestä asenteesta oli perjantaipäivä.

Silloin hallitus kertoi talouspoliittisista ratkaisuistaan. Niiden avulla turvataan yritysten toimintaa, työpaikkojen säilymistä ja ihmisten toimeentuloa. Yhteishengestä kertoo, että toimia oli valmisteltu myös työmarkkinajärjestöjen yhteisen esityksen pohjalta.

Hallituksen tukipaketti on massiivinen, peräti 15 miljardia. Siinä on ennen muuta takausvastuiden lisäystä mutta myös suoraa tukea, yrityksiä ja yrittäjiä auttavia lainsäädännön muutoksia sekä maksuaikataulujen helpottamista.

Niiden avulla Suomea ja suomalaisia autetaan viruksen synnyttämän taloudellisen kuilun yli.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni luonnehti yhtä hallituksen keskeistä tukilinjaa näin:

”Valtio takaa, ja pankit jakaa.”

Tätä politiikkaa helpottaa pankkien vakavaraisuussäädösten keventäminen. Valtion velan määräkin silti varmasti kasvaa. Se ei kuitenkaan ole nyt suurin huoli. Julkisen talouden kestävyyteen palataan varmasti sitten, kun nyt maailmaa koetteleva kriisi on selätetty.

Mutta sekin sopii huomata, että Suomen julkinen talous on nyt paljon paremmassa kunnossa kun vaikkapa viisi vuotta sitten – kiitos erityisesti Juha Sipilän hallituksen.

Talouspäätökset eivät kuitenkaan vielä lopu. Nyt julkistettiin hallituksen toinen linjaus, ja kolmatta valmistellaan jo. Hallitus lupasi perjantaina myös, että kuntia autetaan ja vetosi, että kunnat eivät ryhtyisi valmistelemaan lomautuksia tai irtisanomisia.

Aki Kangasharju: ”Jälleen kerran Suomea on siunattu huikeilla johtajilla”

Hallituksen talouspäätökset saivat heti kiitosta.

”Jälleen kerran Suomea on siunattu huikeilla johtajilla”, sanoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjukin Ylen studiossa heti hallituksen perjantaisen infon jälkeen.

Tähän voi yhtyä. Jos monilla olikin aluksi epäilyksiä hallituspohjan toimivuudesta tai nuoren pääministerin sekä muiden nuorten ministerin kyvyistä, epäilykset sopii viimeistään nyt unohtaa.

Päätöksistään viime päivinä kertoneet ministerit ovat olleet vakuuttavia ja luottamusta herättäviä. Heistä on huokunut empatia ja ymmärrys, mutta myös määrätietoisen vastuun tunne. Puoluepolitikoinnista ei ole näkynyt hajuakaan.

Voikin sanoa, että vastuu on siirtynyt nyt jokaiselle suomalaiselle. Johtajamme ovat tehneet asiantuntijoiden tuella parhaansa. Nyt on kansalaisten vuoro.

Viranomaisten ja asiantuntijoiden ohjeita ja kehotuksia on noudatettava. Uutiset maailmalta kertovat, kuinka leväperäinen ja piittaamaton asenne vie kansakuntia aina vain suurempiin vaikeuksiin.

Viruksen leviämisestä kertovat luvut ovat Suomessa vielä tosin pieniä. Niiden pahenemiseen on kuitenkin varauduttava.

Poliitikot ja viranomaiset ovat siis tehneet oikeita päätöksiä ja nopeasti. Mediaakin voi kiittää. Se on vastannut kansalaisten tiedonnälkään niin hyvin kuin voi ajatella.

Nyt on kaikkien kansalaisten vuoro ottaa vastuu ja toimia annettujen ohjeiden mukaan.