Kirveskin on hyvä metsänkasvattaja

Suomessa on käynnistelty taas keskustelua metsien hakkuumahdollisuuksista. Sytykkeitä antaa ilmastopaneelin nimellä kulkeva tiedemiesnäkemys, jossa on sekä keskustelun että tulkinnan varaa.

Metsämme sitovat hiilidioksidia enemmän kuin vapauttavat. Ne ovat hiilinieluja, ja viilentävät ilmastoa. Ilmastopaneelin mukaan puun käytön lisääminen kuitenkin pienentää hiilinielua vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna tilanteeseen, jossa käyttöä ei lisätä.

Vaikka ilmastopaneeli on monitieteellinen, senkin työtä pitää arvioida kokonaisuutta vasten. Vaikkapa näin: kun uusiutuvalla puupohjaisella energiantuotannolla korvataan uusiutumatonta fossiilista polttoainetta kuten hiiltä tai öljyä, päästötaso heilahtaa taas toiseen suuntaan.

Metsien lisäkäytön on tietenkin oltava järkevää. Energiakäyttöön ei kannata tuhlata ainespuuta. Energiakäyttöön sopii kasvatushakkuista saatava pienpuu ja hakkuutähde.

Ilmastopaneeli neuvoo näin: ”Nykytilanteessa ainespuun käyttöä voidaan perustella parhaiten ilmastosyillä, jos tuotteilla pystytään korvaamaan elinkaarivaikutuksiltaan suuripäästöisiä tuotteita (esim. teräs ja sementti) ja niiden hiilisisältö pystytään pitämään pitkään käytössä.”

Sekin on syytä muistaa, että kirves on yhä mitä mainioin puun kasvattaja.

Suomi on osa maapalloa puhdistavia keuhkoja. Nämäkin keuhkot pysyvät parhaiten kunnossa, kun niitä käytetään ja rasitetaankin.