Lääkärikoulutusta on jo lisätty reilusti

Mielipide

Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk) esitti huolensa lääkäreiden saatavuudesta ja ehdotti lääkärikoulutuksen lisäämistä (Suomenmaa 15.10. ja 16.10. 2020).

Lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja on kuitenkin viime vuosina jo lisätty runsaasti. Alimmillaan 1990-luvulla määrä oli noin 350 opiskelijaa vuodessa, kun viime vuosina se on ollut 725-750. Ennätyssuuret vuosikurssit ovat nyt opintojensa loppusuoralla ja valmistuvat lähivuosina.

Lääketieteellinen opetus on kärsinyt pitkään resurssipulasta. Ryhmäkoot ovat liian suuria, opetuspotilaita ei riitä, ei myöskään kliinisiä opettajia.

Viime kesänäkin useassa työpisteessä keskusteltiin siitä, kuinka vähän nykyopiskelijat pääsevät tekemään toimenpiteitä tai edes tutkimaan itsenäisesti potilaita. Tämä lisää tuen tarvetta ja kuormittaa terveydenhuoltoa.

Huoli lääkärikoulutuksen laadusta on vakava, ja asiaan kiinnitti huomiota myös kansainvälinen arviointiryhmä jo vuonna 2018. Viimeaikaiset uudet nostot korostavat tätä huolta entisestään.

Lisäksi suomalaisia nuoria opiskelee lääketiedettä nopeasti moninkertaiseksi kasvanut määrä ulkomailla, tällä hetkellä jo noin 1200. Heistä valtaosa on palaamassa Suomeen valmistuttuaan.

Lähivuosina työmarkkinoille tuleekin eläkepoistuma huomioiden kaikkineen 300–400 lääkäriä lisää jo nykyisillä koulutusmäärillä – joka vuosi. Lukumääräisesti lääkäreitä siis riittää.

Jotta kokeneet lääkärit pysyisivät terveyskeskuksissa ja nuoret lääkärit kiinnostuisivat tästä tärkeästä työstä, tulee sekä työolosuhteita että työn tekemisen tapaa kehittää.

Hyvät työolot heijastuvat myös potilaalle sujuvana hoitona ja toimivana palveluna. Terveyskeskuksissa tarvitaan riittävästi muuta henkilökuntaa, jotta lääkärit voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Työkuorman tulee olla kohtuullinen ja tietojärjestelmien toimivia. Kaikki edellinen vaatii hyvää johtamista.

Lääkärien saaminen syrjäisemmille alueille on monisyinen ongelma. Myös lääkärien puolisoiden on löydettävä työtä pienemmiltä paikkakunnilta. Tätäkin voidaan paikallisesti edistää.

Tuula Rajaniemi

puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

Sami Heistaro

koulutuspäällikkö, Suomen Lääkäriliitto