Kuntien koronatukia korvamerkittävä mielenterveyskriisiin vastaamiseen

Mielipide

Mielenterveyden ongelmista on kovaa vauhtia kasvamassa uusi suomalainen kansantauti, ja erityisen haavoittuvassa asemassa sen suhteen ovat olleet lapset ja nuoret.

Hoitojonojen kasvua on ollut vaikeaa saada pysäytetyksi, ja vaikka lain mukaan alle 23-vuotiaan olisi saatava tarpeelliseksi todettua hoitoa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, ei tätä hoitotakuuta onnistuta monissa tapauksissa saavuttamaan.

Esimerkiksi huhtikuussa 2019 suoritettu THLn tutkimus osoitti, että 22 prosenttia alle 23-vuotiaista psykiatriseen erikoissaisaanhoitoon jonottavista oli joutunut odottamaan yli 90 vuorokautta: Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku oli 18 prosenttia.

Korona-aika on kiihdyttänyt negatiivista kehitystä entisestään, ja Allianssin ja MTV Uutisten tammi-helmikuun vaihteessa teettämän kyselyn mukaan 75 prosenttia 13–30-vuotiaista vastaajista totesi koronarajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointia jonkin verran tai merkittävästi.

Terapiatakuu ja psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuus ovat merkittäviä valtakunnallisia avaimia ongelman ratkaisemiseen. Näitä palasia odotellessa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tarjota kunnille työkaluja tilanteeseen vastaamiseksi jo tässä hetkessä.

Ensiarvoisen tärkeää olisi taata riittävät resurssit nykyisten hoitojonojen purkamiseksi ja vasteaikojen lyhentämiseksi. Myös uusia ajatuksia kaivataan, ja hyvänä esimerkkinä tästä on psykiatrisen hoidon lähetteetön malli, johon on siirrytty Lappeenrannassa ja Vaasassa ja jota on pilotoitu Torniossa.

Kokoomuksen Paavo Koho ja Erika Taube-Säkkinen tekivät tästä aiheesta laajemman kannanoton (Kaleva 17.12.2020), ja yhdymme siihen täysimääräisesti.

Paras aika toimia oli eilen ja toiseksi paras juuri nyt. Tässä valossa toivomme, että kunnille osoitettavista koronatuista korvamerkitään tietty osuus puhtaasti mielenterveyspalveluihin.

Korvamerkitty osuus tulisi ohjata joko hoitojonojen purkamiseen ja vasteajan madaltamiseen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi palveluketjuja koskeviin toimenpiteisiin, kuten psykiatrisen hoidon lähetteettömän mallin pilotointiin.

Jere Tapio

varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, kuntavaaliehdokas (Oulu)

Urho Haho

puheenjohtaja, Oulun Keskustanuoret, kuntavaaliehdokas (Oulu)

Severi Kemppainen

johtokunnan jäsen, Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret, kuntavaaliehdokas (Utajärvi)

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen