Kunnat voivat jatkaa työpaja- ja työkokeilutoimintaa

Mielipide

Petteri Salmijärvi otti 16.1. Suomenmaan mielipidepalstalla kantaa maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen ja toi esille käsityksen, että kasvupalvelu-uudistus rajoittaisi kuntien oikeutta tarjota nuorille työpajatoimintaa. Näin ei kuitenkaan ole.

Kasvupalvelu-uudistus ja eduskunnassa käsiteltävänä oleva kasvupalvelulainsäädäntö ei puutu millään tavoin kuntien järjestämään työllistämistä tukevaan toimintaan, kuten työpajatoimintaan tai työkokeiluihin.

Kasvupalvelu-uudistuksessa ollaan siirtämässä valtion (ei kuntien) työllisyyspalveluita maakuntien järjestämisvastuulle. Uudistuksessa ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle.

Kunnat voivat järjestää ja tuottaa nuorille ja pitkäaikaistyöttömille työpajatoimintaa ja työkokeiluja yleisen toimialansa puitteissa, kuten nytkin.

Työpajoilla on jatkossakin oma merkittävä roolinsa nuorten palvelukokonaisuudessa, mutta toki toimintaympäristö ja verkostot uudistusten toteutuessa joiltain osin muuttuisivat.

Tämä toimintaympäristön uudistuminen voidaan nähdä myös mahdollisuutena toiminnan edelleen kehittämiselle. On tärkeätä käydä keskustelua työpajatoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Toinen asiakokonaisuus on maakuntien järjestämät työllisyyspalvelut.

Kun valtion ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle, jokainen maakunta voi itse päättää, missä määrin maakunta tuottaa palveluja itse ja missä määrin tekee sopimuksia työllistämispalvelujen tuottajien kanssa.

Kun maakunnat kilpailuttavat palveluntuottajia, myös kunnilla on mahdollisuus osallistua maakuntien palvelukilpailutuksiin, mikäli he ovat yhtiöittäneet ko. toimintonsa.

Kyseessä on tilaaja-tuottajamalli, jossa kaikkien palveluntarjoajien on oltava samalla viivalla. Mikäli kunnat yhtiöittävät työllistämistä tukevaa toimintaansa, voivat he toimia maakunnan palveluntarjoajina menestyessään kilpailutuksissa.

Kunnat voivat jatkossakin tarjota työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja pitkäaikaistyöttömille omana toimintanaan eikä tämä edellytä yhtiöittämistä.

Maakunnat tekevät joka tapauksessa työllisyysasioissa yhteistyötä alueensa kuntien kanssa. Tiivimmillään yhteistyö voi olla luonteeltaan allianssityyppistä.

Tämän vuoden aikana toteutetaankin kasvupalvelupilotteja, joissa rakennetaan kuntien kanssa toimivia yhteistyömalleja.

Jarkko Tonttila

teollisuusneuvos

työ- ja elinkeinoministeriö

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen