Mikko Savola kysyy korvaavan työn tulkinnasta – “Toimettomuuteen ja epärehellisyyteen kannustava järjestelmä on syytä korjata pikaisesti“

Eduskunta

Keskustan kansanedustaja Mikko Savola on laatinut kirjallisen kysymyksen korvaavan työn vastaanottamisesta sairausloman aikana. Savolan mielestä nykysääntelyä pitäisi joustavoittaa.

Savolan mielestä nykyisellään järjestelmä vaarantaa ahkeran työntekijän toimeentulon, teknisluontoisen tulkinnan takia ja johtaa siihen, ettei korvaavaa työtä kannata tehdä tai ilmoittaa silloin kuin siihen pystyy.

– Toimettomuuteen ja epärehellisyyteen kannustava järjestelmä on syytä korjata pikaisesti.

Savola huomauttaa, että sairausloman päivärahojen omavastuuajan laskeminen alkaa alusta jokaisen työssäolopäivän jälkeen. Tämä lasketaan myös korvaavasta työstä, jota työntekijä pystyy vammastaan huolimatta ja ilman haittaa tekemään työnantajalleen.

– Mikäli työntekijällä on pitkä sairausloma, esimerkiksi fyysisestä vammasta, ei yksittäisiä mahdollisia korvaavan työn päiviä kannata ottaa vastaan. Tällaisina yksittäisinä päivinä työntekijä voisi kuitenkin saada vaihtelua sairauslomaan ja olla hyödyksi työnantajalleen. Kela säästäisi päivärahan ja työnantaja korvaavan työntekijän kouluttamisen. Tällaisia tehtäviä voi olla esimerkiksi tietotekniset tai suulliset työt tapauksessa, jossa työntekijä loukkaa jalkansa, Savola esittää.

Savola muistuttaa, että vastaanottaessaan muutamia kertaluonteisen korvaavan työn päiviä, työntekijä voi menettää lähes koko sairauspäivärahan varsinaisesta työstään, vaikka ei ole kyennyt varsinaista työtään tekemään koko sairausloman aikana.

– Kuvatussa tilanteessa omavastuuaika tulisi laskea normaalin työn työkyvyttömyyden alusta ja sairauspäivärahasta vähentää päivät, jolloin työntekijä on pystynyt työpanokseen toisissa tehtävissä vammastaan huolimatta.