Kivisaari: Etelä-Pohjanmaa kiittää – ja muistuttaa lisätarpeista

Talousarvio

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2020 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä.

Talousarvion loppusumma on noin 57,7 miljardia euroa, mikä on noin 2,2 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinainen talousarvio. Talousarvioesitys on 2,2 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.

– On aivan avainkysymys, että hallituksen tavoite julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023 toteutuu. Olemme oikealla tiellä, mutta emme vielä perillä, Kivisaari toteaa.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössään osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä 40 miljoonaa euroa.

Suurimmat määrärahalisäykset osoitetaan liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen ja osaamisen tukemiseen. Rahoitusta osoitetaan myös liikunnan edistämiseen, ympäristönsuojeluun, kansalaisjärjestöjen toimintaan sekä maatalouden kannattavuuden parantamiseen.

– Valtiovarainvaliokunnan jakovara on lopulta hyvin ohut. Pyyntöjä on paljon, mutta jaettavaa kuitenkin vähän, Kivisaari tarkentaa.

Kivisaari iloitsee myös Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvista liikenneväyläinvestoinneista. Valtatie 3, Juustoportin risteys, Päntäne-Isojoki tien parantaminen ja Kätkänjoentie Alavudella ovat lisäresurssien kohteena.

Kivisaari kuitenkin näkee, että Etelä-Pohjanmaan väkirikkaiden alueiden, kuten Seinäjoki–Lapua–Ilmajoki on saatava tulevaisuudessa huomionsa.

– Etelä-Pohjanmaan valtaväylä, valtatie 19, on liikennemääriltään valtavan ylikuormittunut. Tilanne on kaikin tavoin kestämätön. Lisäksi alueilla on lukuisia muita teitä, jotka kaipaavat valtion tukea.

Kivisaaren mukaan myös Seinäjoen lentokentällä tapahtuvaa viranomais- ja koulutustoimintaa ei saa jättää oman onnensa nojaan.

Seinäjoen lentokenttä on maakunnallinen toimija, jonka olemassaolo pelastaa ihmishenkiä ja mahdollistaa kansainvälisen yritystoiminnan edellytykset. Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien merkitys on aluetalouden ja saavutettavuuden näkökulmasta merkittävä.

Kivisaarien mielestä 12-vuotisen liikennejärjestelmätyön on huomioitava Etelä-Pohjanmaalle elintärkeät kohteet. Listaan nousevat niin Seinäjoen asemanseutu kuin Seinäjoki-Tampere-välin kaksoisraiteistus. 

– Uskon vakaasti, että valtion katseet alkavat kääntyä Etelä-Pohjanmaata kohti. Sen eteen tehdään joka päivä töitä, hän sanoo.