Kärnä vaatii valtion virkamiehille vapautta valita sijoituspaikkansa itse

Maaseutuparlamentti

Kansanedustaja Mikko Kärnä esitti tänään maaseutuparlamentissa Leppävirralla, että valtion asiantuntijatyötä tekevien virkamiesten tulisi lähtökohtaisesti saada valita itse oma sijoituspaikkansa.

Hän harmitteli sitä, että etätyömahdollisuuksien valtavasta kehittymisestä huolimatta eikä noin 45 prosenttia valtion työpaikoista on keskittynyt pääkaupunkiseudulle.

– Kaupungistumista ei tule keinotekoisesti vauhdittaa tai jarruttaa, mutta tämä jos mikä on vauhdittamista. Valtion tulisikin antaa ihmisille vapaus valita, mistä he haluavat työnsä tehdä. Tämä loisi lisää inhimillistä ja alueellista hyvinvointia. 2/3 nuoristakin haluaisi asua kaupungin läheisellä maaseudulla, Kärnä painotti.

Globaalina megatrendinä kaupungistuminen on hänen mukaansa hyväksyttävä.

– Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa, että ryhdymme vauhdittamaan sitä myös Suomessa. Sen sijaan olisi pohdittava, miten voimme hyötyä tästä trendistä mahdollisimman paljon? Kärnä kehotti.

Hänen mukaansa  on osoitettu, että kaupungistuminen lisää esimerkiksi puhtaan ruoan kysyntää ja hintaa.

– Vahva ja elinvoimainen maaseutu on Suomelle resurssi, eikä rasite, ja globaalina megatrendinä kaupungistuminen luo meille mahdollisuuksia maaseutuistua.

Kansanedustaja kirittääkin hallitusta harvaan asutun maaseudun strategian täysimääräiseen täytäntöönpanoon.