Huttunen ja Ovaska: Terrorismilait on päivitettävä viipymättä

Terrorismilait

Eduskunnan lakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet, kansanedustajat Hanna Huttunen sekä Jouni Ovaska kannustavat hallitusta päivittämään terrorismia koskevan lainsäädännön.

– Tähän asti Suomessa on tehty terrorismiin liittyvää lainsäädäntöä tilkkutäkkimäisesti ja pääosin kansainvälisten sopimusten velvoittamana.  Terrorismirikoksiin liittyvien lakien kuitenkin pitäisi kaikilta osin olla ajan tasalla kotimaisista lähtökohdista, kansanedustajat huomauttavat.

Heidän mukaansa kysymys on yhteiskunnan perustoiminnoista sekä ihmisten henkeä, terveyttä ja turvallisuutta hyvin vakavasti vaarantavista rikoksista.

Huttunen ja Ovaska kiittävät hallitusta, joka on jo tehnyt hyvää pohjatyötä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä julkisti kesäkuussa raporttinsa, jossa se ehdotti terrorismiin liittyvän toiminnan tekemistä rangaistavaksi nykyistä laajemmin.

– Muun muassa terroristiryhmän rikollisen toiminnan kannalta olennaisen tehtävän hoitaminen ja terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen ja sen rahoittaminen olisivat tulossa vihdoinkin rangaistaviksi.

Sen sijaan työryhmä ei esittänyt rangaistavaksi terroristiryhmän jäsenyyttä tai ryhmään kuulumista, sillä niiden määritteleminen riittävän tarkkarajaisesti ja näyttäminen toteen olisi ongelmallista.

– Mielestämme asiaa olisi hyvä vielä kertaalleen pohtia perusteellisesti. Rikosoikeudellinen epäselvyys, joka näyttää vallitsevan esimerkiksi niin sanottujen Isis-naisten kohdalla, pitää ratkaista. Suomessa on oltava nollatoleranssi myös terrorismille flirttailulle