Berner blogissaan: Yksilön digitaalista jalanjälkeä ei saa kohdella kuin kauppatavaraa

Ministerin mukaan EU:n tietosuoja-asetuksessa on kysymys ihmisten perusoikeuksista
Tietosuoja

Uuden tietosuoja-asetuksen tekee erityiseksi se, että Eurooppa alkaa soveltaa yhteistä lainsäädäntöä. Se takaa korkean yksityisyydensuojan ja luo puitteita uudenlaiselle ja vastuulliselle liiketoiminnalle koko Euroopassa. Digitaaliset palvelut eivät pysähdy maiden rajoille, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kirjoittaa blogissaan.

– Myöskään yksilön suoja ei saa heiketä, kun liikutaan maasta toiseen Euroopan yhteisillä sisämarkkinoilla. Tietosuoja-asetus ulottuu käytännössä myös Euroopan ulkopuolelle, sillä asetus koskee jokaista yritystä, joka toiminta ulottuu Euroopan alueelle, Berner kertoo.

Toukokuun 25. päivänä aletaan soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojan merkitys on noussut globaalisti esille, kun meistä kerättyjen tietojen väärinkäytöksiä on paljastunut, Berner sanoo.

– Euroopan tietosuoja-asetuksen keskeisin ajatus on turvata luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia tietojenkäsittelyn yhteydessä. Lista on kattava.

Berner listaakin sellaisia perusoikeuksia, kuin oikeuden yksityis- ja perhe-elämään, oikeuden kodinrauhaan ja viestintäsalaisuuteen, mielipiteenvapauden, sananvapauden, vapauden harjoittaa elinkeinoa ja oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

– Euroopassa vallitsee omantunnon ja uskonnon vapaus. Oikeuksiin kuuluu myös vapaus kulttuuriseen, uskonnolliseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen, Berner mainitsee lisäksi.

– Euroopan pitää voida kehittää digitaalista liiketoimintaa omista lähtökohdistaan ja eurooppalaisten arvojen pohjalta. Uuden teknologian ja palvelujen kehitys edellyttää vastuullisuutta, joka kumpuaa eurooppalaisista arvoista ja perusoikeuksista. Yksilön digitaalista jalanjälkeä ei saa kohdella kuin kauppatavaraa!

Bernerin mukaan uusi asetus ottaa huomioon myös tulevia megatrendejä, kuten tekoälyn.

– Tekoälyä tulee kehittää sellaisen kasvun ja kehityksen selkärangaksi, joka palvelee meitä ihmisiä. Teknologiaan liitetään usein suurten datamassojen analysointia. Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisyyden suojaamiseen tulee suhtautua toiminnan ehdottomana perusedellytyksenä. Tietosuoja-asetus linjaa tässäkin oikean suunnan.