Aittakumpu vaatii Oulun yliopiston perusrahoituksen vajeen korjaamista

Oulun yliopisto

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) jätti perjantaina 20. syyskuuta kirjallisen kysymyksen Oulun yliopiston perusrahoituksen korjaamisesta.

– Mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä, jotta Oulun yliopistoon saadaan lisää aloituspaikkoja ja jotta Oulun yliopiston perusrahoitukseen syntynyt vaje korjataan mahdollisimman pian?

Hallitus päätti budjettiesityksessään korottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 60 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Tämän lisäksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksi palautetaan vuonna 2020, mikä lisää korkeakoulujen rahoitusta 67 miljoonalla eurolla.

Aittakumpu toteaa kysymyksensä perusteluissa, että Oulun yliopiston perusrahoitus on pudonnut voimakkaasti muihin yliopistoihin verrattuna vuosina 2005–2017.

– Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Suomelle ja koko maalle on ollut erittäin merkittävä. Tämän turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttää, että Oulun yliopiston perusrahoitukseen syntynyt vaje korjataan, Aittakumpu sanoo.

Hänen mukaansa yliopiston rahoitusvaje on johtanut siihen, että Pohjois-Suomen nuorille ei voida tarjota riittävästi koulutuspaikkoja.

– Yliopiston aloituspaikkojen riittämättömyys aiheuttaa alueellista epätasa-arvoa ja pakotettua muuttoliikettä etelään, Aittakumpu huomauttaa.

 Rahoitusvajeen vuoksi pohjoisen nuorilla on Aittakummun mielestä vähemmän mahdollisuuksia kuin muissa osissa maata.

– Oulun yliopiston hakijamäärät ovat kasvaneet, ja samaan aikaan Pohjois-Suomessa koetaan monilla aloilla kipeää työvoimapulaa, kansanedustaja lisää.