Elsi Katainen:

Kauppapolitiikkaa ja elintarvikevientiä

Kansainvälinen kauppa luo vientivetoiselle Suomelle kestävää kasvua ja työpaikkoja. Tästä huolimatta Suomessa ei puhuta riittävästi EU:n kauppapolitiikan mahdollisuuksista.

Keskustelulle on aito tarve, sillä monenkeskinen kauppajärjestelmä on haastettu viime vuosina monelta suunnalta, idästä ja lännestä. Suomella on oltava aktiivinen ja yhteistyöhakuinen ote kauppapolitiikassa.

Kaupan esteitä on kyettävä jatkossakin purkamaan. Tämä onnistuu yhteistyöllä, ja siihen tarvitaan EU:ta, jolla on riittävän isot hartiat uusien markkinoiden avaamiseen.

Tästä hyötyvät suomalaiset yritykset, sillä kotimarkkinat eivät juurikaan ole kasvaneet. Uusia markkinoita tarvitaan, ja EU:n ulkopuolelle suuntautuva vienti onkin Suomelle ja muille jäsenmaille ratkaisevan tärkeää.

Tämän parlamenttikauden suurimmat saavutukset EU:n kauppapolitiikassa ovat vapaakauppasopimukset Kanadan ja Japanin kanssa, joiden molempien toteuttaminen on nyt käynnissä.

Elintarvikeviennin osalta molemmat maat ovat erittäin potentiaalisia. Suomen lyhyt kasvukausi ja poikkeuksellinen valon määrä antavat tuotteillemme ainutlaatuisen maun, mikä yhdistettynä ruuan puhtauteen ja eläinten hyvinvoinnin korkeaan tasoon on vahva vientivaltti.

Erityisesti Japanissa erikoistuotteitamme, kuten juustoja ja marjatuotteita, arvostetaan.

Olisikin tärkeää, että tietoisuutta näiden sopimusten suomalaisille elintarvikeyrityksille tarjoamista mahdollisuuksista viedään aktiivisesti eteenpäin.

Suomen kannattaa panostaa elintarvikeviennin edistämiseen. Kiinnostus ruuan laatuun ja alkuperämerkintöihin on kasvussa, ja me Suomessa olemme molemmissa maailman parhaita.

Tämän sai huomata Saksan Grune Wochella, maailman suurimmilla ruoka- ja maatalousmessuilla, missä Suomi oli ensimmäistä kertaa näkyvä partnerimaa. Suomen vahvuudet ja EU:n aktiivinen kauppapolitiikka luovat loistavat toimintaedellytykset elintarvikeviennille ja sen eteenpäinviemiselle.

Suomalaista ruokaa onkin lähdetty myymään maailmalle tositoimin Food from Finland -ohjelmalla, jonka tulokset ovat rohkaisevia. Kovaa jalkatyötä ja vientiponnisteluja on kuitenkin jatkettava.

Suomesta innovaatioita ja luovia ratkaisuja löytyy, mutta se ei yksistään riitä. Kuluttajat lopulta ratkaisevat tuotteiden kysynnän ja menestyksen.

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti kaupallistamiseen ja brändien rakentamiseen, jotta muun muassa ginin ja kaurajalosteiden tapaan tuotteemme voittaisivat kuluttajamassojen suosion maailmalla.

Elsi Katainen Elsi Katainen on Euroopan parlamentin jäsen (kesk. / Renew Europe) Pielavedeltä. Vuosina 2007-2018 hän toimi kansanedustajana.