Yle-laki eduskunnan puntaroitavana, keskustaedustajat painottivat uutisoinnin monipuolisuutta

Media

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun yleisradiolain muuttamisesta.

Hallitus esittää, että Ylen julkaisemat tekstimuotoiset verkkosisällöt olisivat nykyistä tiukemmin sidoksissa sen julkaisemaan audio- tai videosisältöön.

Lain tarkoitus on muuttaa yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi.

Hankkeen taustalla on Medialiiton kantelu Euroopan komissiolla kesällä 2017.

Suhtautuminen lakimuutokseen jakoi puolueita keskiviikkona.

Keskustan Pasi Kivisaari totesi Yle-lain rukkaamisen olevan välttämätöntä, jotta kotimaisen yksityisen median toimintaedellytykset voidaan turvata kestävällä tavalla.

Moni edustaja esittikin huolensa kansainvälisten verkkojättien tunkeutumisesta median pelikentille.

Kivisaaren mukaan moni kaupallinen media kärvistelee nykyisin resurssinpulassa.

Keskustalainen muistutti maakuntalehtien tärkeydestä.

Mikko Kinnunen (kesk.) painotti keskustan puolustavan kaikkien kansalaisten monipuolista tiedonsaantia. Siinä Ylellä on oma merkittävä roolinsa.

Edustajan mukaan Ylen tarjonnan pitää myös tulevaisuudessa olla pitkälti kotimaista tuotantoa tukevaa ja eri alueet huomioivaa. Lisäksi yleisradioyhtiön tulee jatkaa lapsille ja erityisryhmille räätälöityjen sisältöjen tarjoamista.

Oppositiopuolue perussuomalaisten Riikka Purra piti ongelmallisena sitä, että Yle kilpailee kaupallisten sanomalehtien kanssa pitkillä tekstivetoisilla verkkojutuillaan.

Purrasta on aiheellista kysyä, kuuluuko lifestyle-ohjelmien ja somesta poimittujen nostojen tuottaminen Ylen tehtäviin.

Vasemmistoliitossa Ylen tuotannon rajoittamiseen suhtauduttiin nihkeästi.

Hanna Sarkkisen (vas.) mukaan puolue ei kannata muutoksia mielellään, mutta pyrkii löytämään ratkaisun, joka aiheuttaa Ylelle mahdollisimman vähän haittaa.