Varpusten määrä jopa puolittunut 40 vuodessa EU:n alueella

Linnut

Euroopan unionin alueelta on hävinnyt noin 600 miljoonaa pesivää lintuyksilöä vuoden 1980 jälkeen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi tiistaina julkaistun tutkimuksen pohjalta.

Sen mukaan EU:n alueen pesimälinnuista on hävinnyt joka kuudes yksilö noin 40 vuoden aikana.

Birdlife kertoo, että merkittävä osa lintujen kokonaismäärän vähenemisestä johtuu muutaman runsaslukuisen lintulajin taantumisesta. Pahimmin on kärsinyt varpunen, jonka kannasta on hävinnyt noin puolet, yhteensä 247 miljoonaa lintua. Seuraavaksi eniten vähenivät keltavästäräkki, kottarainen ja kiuru.

Erityisen paljon lintuja on hävinnyt maatalousympäristöstä maatalouden tehostumisen ja maankäytön muutosten myötä.

Britannian BirdLifen julkaisema tutkimus perustuu Euroopan laajuisen linnustonseurantaverkoston (European Bird Census Council) sekä EU:n jäsenvaltioiden tietoihin.