Väestöliiton Kontula: Hallituksen suunnittelema perhevapaauudistus vastaa perheiden toiveisiin – syntyvyys ei nouse ainakaan tukia leikkaamalla

Mahdollisuus kotihoidontukeen on tärkeä erityisesti perheissä, joissa lapsia halutaan kolme tai enemmän, tutkimusprofessori huomauttaa
Perhevapaauudistus

Perheiden asiat eivät saa jäädä talouden jalkoihin, Väestöliiton viimevuotisessa perhebarometrissa linjataan.

Reilun 2 500 vastaajan viesti oli, että perhevapaisiin halutaan ennemminkin pidennystä kuin lyhennystä, eikä pakkokiintiöitä haluta.

Hallituksen suunnittelema perhevapaauudistus vastaa hyvin näihin toiveisiin, kertoo perhebarometrin tehnyt tutkimusprofessori Osmo Kontula Väestöliitosta.

STT:n mukaan hallitus haluaa äi­dil­le ja isäl­le vii­si kuu­kaut­ta va­paa­ta ja tä­män li­säk­si va­paas­ti ja­et­ta­vaa an­si­o­si­don­nais­ta van­hem­pain­va­paa­ta 5–6 kuu­kaut­ta.

Äitien nykyinen vapaa ei lyhenisi isille kiintiöidyn osuuden pidennyksestä ja kotihoidontuki säilyisi ennallaan.

– Perhebarometrin vastaajille ykkösasia oli, että perheillä säilyy päätösoikeus perhevapaiden jakamisessa ja siinä, hoidetaanko lasta kotona. Siihen ei haluttu valtiovallan puuttuvan, Kontula sanoo.

– Esiin nousi myös toive pidennetystä ansiosidonnaisesta vapaasta isille, ja sekin näyttää nyt toteutuvan.

Kontula mainitsee, että perhevapaisiin haluttiin lisää joustoja, jotta vapaita voisi pitää osissa ja tehdä osa-aikatöitä. Näihin ei toistaiseksi ole hallituksen linjausta.

Kontulan mielestä on tärkeää, että ilmassa jo jonkin aikaa leijunut epävarmuus mahdollisesta perhevapaiden leikkaamisesta poistuu.

Mahdollisuus kotihoidontukeen on tärkeä erityisesti perheissä, joissa lapsia halutaan kolme tai enemmän, hän sanoo.

– Sillä on oleellinen vaikutus motivaatioon tehdä useampia lapsia. Kotihoidontuki ei ainakaan heikennä motivaatiota hankkia lapsia, vaan on pikemminkin positiivinen elementti, joka voi innostaa siihen.

Perhevapaauudistuksen hintalappu riippuu siitä, kuinka moni isä pitää jatkossa pidemmän ansiosidonnaisen vapaan, Kontula muistuttaa.

– Muutokset ovat hitaita, enkä voi kuvitella, että yhtäkkiä suuri osa isistä käyttäisi täysimääräisesti viiden kuukauden vapaat. Ainakaan aluksi heidän määränsä ei varmaankaan ole kovin iso.

Perhebarometrissa kannetaan huolta vähävaraisista lapsiperheistä. Vastaajat toivoivat heille tulonsiirtoja.

Niitä on luvassa, kun hallitusohjelma lupaa nostaa lapsilisän yksinhuoltajakorotusta 10 eurolla. Neljännestä ja viidennestä lapsesta saatavia lapsilisiä korotetaan niin ikään 10 eurolla.

– Se on signaali, että köyhät lapsiperheet otetaan huomioon, Kontula sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tyrmäsi tuoreeltaan hallituksen perhevapaasuunnitelmat.

EK:n omassa mallissa perhevapaat loppuisivat kokonaan lapsen 1,5 vuoteen, ja vapaat olisi kiintiöity lähes tasan isälle ja äidille. EK lanseerasi tänä keväänä myös Työ + perhe -kampanjan, jonka viesti oli, että syntyvyys nousee naisten ura- ja palkkakehitystä kohentamalla.

Väestöliiton Kontula muistuttaa, että EK ajattelee perhevapaauudistusta vain työelämän näkökulmasta.

– Silloin ei oteta huomioon, mitä perheelliset ihmiset ajattelevat, eikä syntyvyyden nosto ei ole tavoitteena.

Kontula kertoo, että perhevapaiden heikennys laittaisi ihmiset miettimään entistä kovemmin, kannattaako lapsia tehdä.

– Syntyvyysmekanismeja ei ehkä ymmärretä, jos ajatellaan, että tukien leikkaus nostaisi syntyvyyttä.