Tutkimus: Kaverit saavat nuoren kaahaamaan liikenteessä

Liikenne

Suurin osa nuorista toimii liikenteessä järkevästi ja turvallisesti.

Tämä käy ilmi Liikenneturvan laajasta nuorisokyselystä, jolla kartoitettiin yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevien nuorten ajatuksia liikenteessä käyttäytymisestä ja asenteista.

Kolme neljästä vastaajasta pyrkii turvalliseen liikkumiseen myös ystäviensä seurassa.

Lähes joka viides nuori oli kuitenkin sitä mieltä, että ottamalla riskejä liikenteessä saa arvostusta kaveripiirissä. Pojat kokivat näin huomattavasti tyttöjä useammin, mutta tytöistäkin 12 prosenttia oli tätä mieltä.

– Yleensä kavereiden kanssa erityisesti mopoillessa otetaan paljon riskejä ja yritetään näyttää mitä osataan, eräs vastaaja totesi.

Nuoret, joiden kaveripiirissä arvostettiin riskinottoa, kertoivat myös ottavansa porukalla liikuttaessa enemmän riskejä. Myös turvavarusteita käytettiin tällöin harvemmin.

Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen huomauttaa, että kaveriporukka ja ystävät ovat monelle nuorelle erittäin tärkeitä.

– Kasvava nuori hakee vastausta eri elämänalueiden kysymyksiin nimenomaan vertaistensa reaktioista. Ryhmän ulkopuolelle jäämisen pelko on voimakasta ja vaikuttaa omaan toimintaan. Näin on myös liikenteessä.

Markkasen mukaan riskihakuista käyttäytymistä on kaikenlaisissa nuorten ryhmissä. Erot ryhmien välillä olivat lähes yhtä suuria kuin ryhmien sisällä.

– Turvallista liikkumista on tärkeä käsitellä kaikkien nuorten kanssa, ei ainoastaan niiden nuorten kanssa, joiden riski liikenteessä tiedetään korkeammaksi, Markkanen painottaa.

Hän toteaa, että myös aikuisten asenteissa on korjaamisen varaa.

– Herkästi lähdetään mukaan siihen, että hurjastelu koetaan olennaiseksi osaksi nuoruutta. Etenkin kun kyse on pojista.