Toiminnanjohtajat pysyvät jatkossakin keskustapiirien palkkalistoilla, vaikka talous on tiukilla

Keskusta

Keskustapiirien toiminnanjohtajien siirtäminen puoluetoimiston alaisuuteen ei ole etenemässä, kertoo keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen Suomenmaalle.

Toiminnanjohtajien siirtämisestä puoluetoimiston palkkalistoille pyydettiin selvitystä Sotkamon puoluekokouksen periaatteellisessa taloustoimintasuunnitelmassa vuonna 2018.

Pirkkalainen sanoo teettäneensä asiasta kyselyn piirihallitusten tasolla keväällä 2019. Idea tuli selkeästi tyrmätyksi.

– Piirit halusivat pitää kiinni itsenäisestä työnantajan roolistaan omilla alueillaan, puoluesihteeri tiivistää.

Pirkkalaisen itsensä mielestä toiminnanjohtajien siirtäminen puoluetoimiston alle olisi ollut hyvä asia. Se olisi voinut tehostaa paljon keskustan järjestötoimintaa ja tuonut toiminnanjohtajille nykyistä kiinteämmän työyhteisön.

Pirkkalaisen mukaan toiminnanjohtajien erilaiset ammattitaidot olisi myös saatu paremmin valjastettua piirien yhteiseen käyttöön. Eri puolilla Suomea työskenteleminen ei olisi sekään haitannut, kun etätyöt yleistyvät muutenkin.

 – Jos yhdellä toiminnanjohtajalla on esimerkiksi viestintä tai kuntapolitiikka hyvin hallussa ja toisella vaalityön organisointi, olisi niitä taitoja voitu jakaa keskenään. Alueilta se ei olisi ollut pois, päinvastoin se olisi tuonut niille paljon lisää, Pirkkalainen sanoo.

Hän painottaa kuitenkin tyytyvänsä piirien tahtoon. Asiaan ei ole enää tarkoitus palata.

Uudenmaan keskustapiirin puheenjohtaja Sonja Hällfors on päätöksestä hieman harmissaan, vaikka korostaakin ymmärtävänsä myös piirihallitusten kantaa.

Uudellamaalla toiminnanjohtajien siirtäminen puoluetoimiston alaisuuteen sai kannatusta etenkin siksi, että se olisi tehostanut päällekkäisten työtehtävien hoitoa ja mahdollistanut eri ammattitaitojen laajemman hyödyntämisen.

Toiminnanjohtajien siirtäminen puoluetoimiston alaisuuteen olisi myös helpottanut piirien taloudellista taakkaa.

– Henkilöstokulut ovat piireille todella iso menoerä. Kaikilla ei ole varaa kokoaikaiseen toiminnanjohtajaan, Hällfors sanoo.

Hänen mukaansa monia keskustapiirejä saattoi kuitenkin huolettaa paikallistuntemuksen katoaminen, jos toiminnanjohtajat olisivat olleet Helsingissä sijaitsevan puoluetoimiston alaisuudessa. Sitäkin huolta on Hällforsin mukaan syytä kuunnella.

– Edelleen kuitenkin mietin, että voitaisiinko toiminnanjohtajien välistä yhteistyötä jotenkin kehittää. Jos vaikka jollain yksinkertaisemmalla mallilla jaettaisiin tehtäviä, Hällfors pohtii.

Etelä-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtaja Mikko Savola sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että keskustapiirit ovat jatkossakin toiminnanjohtajiensa työnantajia. 

Savola sanoo kuitenkin olleensa avoin sillekin vaihtoehdolle, että toiminnanjohtajat olisi siirretty puoluetoimiston alaisuuteen. Se olisi keventänyt piirien talousvastuuta ja sujuvoittanut puolueorganisaatiota.

– Piirit ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita. Se puoltaa niiden omia toiminnanjohtajia. Minusta on hyvä asia, että asiaa on selvitetty. Kun päätös on tehty, tällä mallilla on hyvä jatkaa.

Pirkanmaan keskustapiirin puheenjohtajan Tuukka Liuhan mielestä piiritason työtehtäviin liittyviin haasteisiin täytyy löytää jokin muu ratkaisu kuin toiminnanjohtajien asettaminen puoluetoimiston alaisuuteen.

Hänenkin mielestään sen suurin ongelma olisi ollut paikallistason päätäntävallan menetys.

– Jos piireiltä vietäisiin heidän oikeuksiaan toimia työnantajina, heikentäisi se myös paikallistason toimintaa, Liuha sanoo.

Hänen mielestään toiminnanjohtajien vastuulla on kuitenkin monia sellaisia tehtäviä, joissa paikallisuudella ei ole niin väliä. Niiden hoitamiseen pitäisi Liuhan mukaan löytää keinoja, joissa piirit voisivat tehdä yhteistyötä.

– Esimerkiksi taloushallintoon, jäsenrekisterien ylläpitoon ja viestintään liittyvissä asioissa vastuuta voitaisiin jakaa entistä enemmän ostopalveluperiaatteella ilman, että piirien tarvitsisi luopua työnantajan roolistaan. Siihen pitäisi vain löytää sopiva tapa ja yhteisymmärrys miten työnjakoa kehitetään.

Peräpohjolan piiriä luotsaava Tanja Joona kannattaa sitä, että toiminnanjohtajat ovat jatkossakin piirien työntekijöitä.

Hän sanoo tulleensa kahden vuoden pestinsä aikana kuitenkin sellaisiin ajatuksiin, että työkierto voisi olla hyvä asia.

– Toiminnanjohtajat voisivat käydä katsomassa työmaailmaa myös puoluetoimiston päässä. Työkierto voisi tuoda uusia ajatuksia ja lisätä työmotivaatiota.