Tarvitsetko sinäkin hyvät wc-järjestelyt työpaikalla? – jo yli 52 000 suomalaista on saanut usein vaietun diagnoosin

Terveys

IBD (inflammatory bowel disease) eli tulehdukselliset suolistosairaudet Crohnin tauti ja colitis ulcerosa yleistyvät voimakkaasti Suomessa.

Joka vuosi yli 2 000 suomalaista saa IBD-diagnoosin, yhteensä sairastuneita on yli 52 000. Sairauden esiintyvyys on Suomessa yksi maailman korkeimpia. 

Suolistosairaus voi haitata vakavasti työelämää.  Neljän järjestön yhteisestä työelämäkyselystä selviää, että lähes puolet suolistosairaista kokee sairauden haittaavan heitä päivittäin tai viikoittain. 

Suolistosairaat kertovat kohdanneensa haasteita muun muassa tiedonpuutteen (27,5 %) ja oman työn toimenkuvan (24,9 %) vuoksi. Kolmannes kertoi, että suolistosairaus on vaikuttanut omaan ammatinvalintaan tai opiskeluun. Puolet vastaajista kokee suolistosairauden heikentäneen elämänlaatuaan.

– Vaikka Suomessa tiedetään hyvin sairaus- ja osasairausvapaan mahdollisuuksista, ja niitä myös osataan hyödyntää, liittyy suolistosairauksiin edelleen myös paljon ymmärtämättömyyttä työpaikoilla, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Olga Haapa-aho IBD ja muut suolistosairaudet ry:stä kertoo tiedotteessa.

Haapa-aho kuvaa, että yksi ratkaisu voisi löytyä esimerkiksi monipuolisista ja yksilöllisistä työelämän joustoista.

IBD:tä sairastavat ovat kokeneet hyviksi työelämän tukikeinoiksi muun muassa liukuvan työajan, etätyön mahdollisuuden ja hyvät wc-järjestelyt työpaikalla. Lisäksi mahdollisuudet lyhyisiin taukoihin, työpäivien lyhentäminen sairauden akuuttivaiheessa sekä fyysisesti raskaimmista työtehtävistä luopuminen koetaan hyödyllisiksi.

Suurin osa sairastuneista voi kuitenkin työskennellä täyspäiväisesti.

– IBD:stä ja sen vaikutuksista työelämään on hyvä puhua avoimesti, sillä monet suolistosairauden oireista eivät näy ulospäin, Haapa-aho toteaa.

Suomessa vietetään 1.–7. joulukuuta IBD-viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on IBD ja työ.