Suden kannanhoidolliseen metsästykseen otetaan mallia Ruotsista

Sudelle ollaan määrittelemässä suotuisan suojelutason raja-arvoa, jonka mukaan metsästyksen poikkeuslupia voitaisiin kontrolloida.
Sudet

Susien kannanhoidollinen metsästys voi olla luvallista aikaisintaan vuoden kuluttua talvella, jos tietyt ehdot täyttyvät. Edellytyksenä on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, sanoo maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessaan.

Suurin muutos on suotuisan suojelutason raja-arvon määrittäminen. Ministeriö on antanut Suomen luonnonvarakeskukselle (Luke) toimeksiannon arvon määrittämiseksi tieteellisesti. Arvo perustuu susipopulaation kokoon Suomessa.

Suunnittelutyöryhmän mukaan poikkeuslupien myöntäminen EU-yhteistuomioistuimen ennakkoratkaisun pohjalta edellyttää sitä, ettei susikanta heikkene metsästyksen vuoksi. Sen on jäätävä raja-arvoon myös mahdollisen metsästyksen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Sami Niemen mukaan luontodirektiivi lähtee siitä, että jos suden suojelusta poiketaan, niin poikkeuksella ei saa heikentää suden suotuisaa suojelutasoa.

–  Nyt kun meillä ei vielä ole ollut määritettynä selkeää lukua, niin poikkeuslupapäätöksissä tai ministeriön asetuksessa on ollut haastavaa osoittaa, ettei suden metsästyksellä heikennetä tuota tasoa. Sen takia tarvitsemme selkeän luvun, mikä on samalla selkein muutos aiempaan.

Vuonna 2014 valmistuneessa susikannan hoitosuunnitelmassa kokeiluhankkeena oli kaksivuotinen kokeilu kannanhallinnallisesta metsästyksestä.

–  Meidän viimeiset kokemuksemme ovat sieltä. Emme ole suunnittelutyössä vielä yksityiskohdissa sen osalta, miten tämä esitetty malli luodaan, Niemi kertoo.

Niemi toteaa, että metsästyksen organisoimisen yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa. Siksi on liian aikaista sanoa, toimisiko suunniteltava malli kannanhoidossa aiempaa paremmin.

Tähän mennessä suden suojelutaso on arvioitu luontodirektiivin mukaisesti kuuden vuoden välein. Edellisessä arviossa Suomen susikanta ei ollut suotuisalla suojelutasolla.

Suomessa on lähdetty seuraamaan Ruotsin mallia. Tutkijat määrittelivät Ruotsissa vuonna 2014 suotuisan suojelutason raja-arvon eli tietyn populaatiokoon. Tieteellisesti määritellyn populaatiokoon ylittyessä Ruotsi pystyy sallimaan suden kannanhoidollisen metsästyksen.

Arvon määrittelyyn vaaditaan tieteellisiä analyysejä. Ministeriö edellyttää arvon määrittelevältä Lukelta asiassa yhteistyötä ruotsalaisten tutkijoiden kanssa, jotka olivat mukana länsinaapurin vastaavassa analyysityössä aiemmin.

–  Me lähdemme siitä, että työ on tehtävä tieteellisesti. Se ei ole poliittinen linjaus, milloin suden kanta on suotuisalla suojelutasolla ja milloin ei. Sen pitää perustua tieteelliseen tutkimukseen, Niemi toteaa.

Seuraavaksi on tarkoitus määritellä tarkemmin mallin yksityiskohtia, kuten metsästyksen kohdentamista. Mallissa otetaan huomioon luontodirektiivi, EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu suden kannanhoidollista metsästystä koskien ja muu keskeinen oikeuskäytäntö.

Tänä talvena suden metsästys ei ole laillista. Susia voidaan metsästää ainoastaan Suomen riistakeskuksen niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla.