Suomi suitsii yritysten verokikkailua kehitysyhteistyössä – aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisien hyödyntäminen kiellettyä

Verosuunnittelu

Ulkoministeriö linjaa, että kehitysyhteistyövaroin tuettujen suomalaisten yritysten täytyy toimia vastuullisesti verotuksessa. Linjauksessa määritellään perusperiaatteet, joihin rahoitusta saavien yritysten tulee sitoutua.

–  Haluamme olla edelläkävijä ja edistää verovastuullisuutta ja siitä käytävää keskustelua. Se on olennainen osa vastuullisuuttamme ja työtämme kehitysrahoittajana, kertoo Finnfundin varatoimitusjohtaja Helena Arlander tiedotteessa.

Finnfund sijoittaa pääomaa, välirahoitusta tai pitkäaikaisia lainoja vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa.

Kiellettyä ovat aggressiivinen verosuunnittelu, veroparatiisien hyödyntäminen sekä kilpailua vääristävät verovapautukset ja -huojennukset.

Yritysten verovastuullisuuden seuraamiseksi ja varmentamiseksi edellytetään myös, että yritykset toimivat ja raportoivat liiketoiminnastaan avoimesti maissa, joissa yrityksellä on toimintaa.

Aggressiivista verosuunnittelua harjoittava yritys saattaa esimerkiksi siirtää köyhässä kehitysmaassa saamansa tulot verotettavaksi toiseen valtioon, jossa verotusaste on alhaisempi. Tällöin maa, jossa verot olisi pitänyt maksaa, menettää tärkeisiin peruspalveluihin käytettäviä tuloja.

Veroparatiiseilla tarkoitetaan linjauksessa maita tai alueita, joissa on matala tai olematon verotusaste ja alhainen säätely.

Ulkoministeriön mukaan yhteiskuntien kehityksen kannalta on olennaista, että verot saadaan kerättyä niissä maissa, joissa verotettavaa tuloa on syntynyt. Yritysten maksamat verot ja veronluonteiset maksut muodostavat ison osan kehitysmaiden veropohjasta.

Ulkoministeriö huomauttaa, että yksityinen sektori on tärkeä kumppani kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ministeriön mukaan kestävän kehityksen tavoitteita ei kyetä saavuttamaan pelkästään virallisilla kehitysyhteistyövaroilla, vaan myös yritysten investointeja tarvitaan. Yrityksillä on erityisen tärkeä tehtävä työpaikkojen luomisessa.

–  On tärkeää, että Suomi edellyttää kehitysyhteistyövaroillaan tuetuilta yrityksiltä verovastuullista toimintaa. Kyse on myös suomalaisista arvoista, hyvästä hallinnosta ja yhteisen vastuun kantamisesta, sanoo yksikönpäällikkö Pekka Hirvonen ulkoministeriöstä.

Kommentit (1)

  • Lukija63

    Kaikkien valtionapua nauttivien tahojen pitäisi olla jonkinlaisen OMAVALVONNAN ALAISIA ja ALAISUUDESSA. On noloa että esimerkiksi televisio-ohjelmia ja elokuvia tekevät tahot eivät halua perustaa EETTISTÄ TOIMIKUNTAA johon huomatut väärinkäytökset voisi ilmoittaa ja joka niitä ratkoisi. Sosiaali ja terveysMINISTERIÖ aikoo olla tarkkana ettei avustuksia annettaisi jatkossa samanlaisille tahoille kun annettiin mm Veijo Baltzarin yhteisölle. Minusta ei kenellekään pidä antaa ellei alalla ole sisäistä omavalvontaan pystyvää eettistä toimikuntaa. Aikoinaan törmäsin mm Pesulateollisuusliitonkin vastaavaan eettiseen toimikuntaan joka ratkoi jäsentensä huonoja pesutuloksia joihin asiakkaat vetosivat. Suomen lehdistöllä, Asianajoliitolla yms sellainen on myös. Miksi ei kaikilta tahoilta sitä vaadita. NUO televsioille ohjelmia tekevät ja elokuvia tekevät osakeyhtiöt ja muut tahot ovat jäseninä APFI ry:ssä ja niitä on siellä 74 jäsentä. Valtio antaa heille kymmeniä ehkä satoja miljoonia tukea ja heidät pitää siihen toimikunnan perustamiseen velvoittaa tukemisen perusteella ja ehdoilla. Näihin audovisuaalisiin tahoihin olisi voinut valittaa mm elokuvaohjaaja LOUHIMIEHENKIN tapauksessa. Nyt siitä tuli julkinen meteli suurten oikeustaistelujen kautta. Tämä olisi ollut viisaampaa hoitaa sisäisesti omalla alalla. Joiltakin voidaan viedä jopa ammatinharjoittaminen tuollaisissa tapauksissa. IHMISSUHTEET OVAT TÄRKEITÄ. Kaivattaisiin jopa YK:n kansainvälistä IHMISSUHDEVUOTTA. Maailma on Koronan takia sekaisin.

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen