Suomi kannattaa siirtolaisten maihinnousukeskusten selvittämistä

Euroopan unioni

Suomen hallitus kannattaa alueellisten maihinnousukeskusten selvittämistä.

Välimereltä pelastettujen siirtolaisten auttaminen niin sanotuissa käsittelykeskuksissa on esillä torstain EU-huippukokouksessa.

Ratkaisuja tarvitaan, koska Italia on kieltäytynyt vastaanottamasta pelastusaluksia, jotka kuljettavat siirtolaisia.

Vielä on epäselvää, mitä alueellinen järjestely tarkoittaisi, ja perustettaisiinko mahdolliset keskukset EU:n sisä- vai ulkopuolelle.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on ilmaissut olevansa valmis auttamaan selvityksessä.

Järjestön mukanaoloa on pidetty tärkeänä, jotta ihmisoikeudet turvataan.

Komissiosta kerrotaan, että uudesta järjestelystä on ollut esillä kolme vaihtoehtoa, joista kaksi on vielä harkinnassa.

Ensimmäinen vaihtoehto on alueellinen järjestely Pohjois-Afrikassa, jonka myötä mereltä pelastetut vietäisiin Pohjois-Afrikkaan. Turvapaikkaa tarvitsevat ohjattaisiin Eurooppaan, ja taloudellisin syin liikkeellä olevia kannustettaisiin palaamaan.

Toisena vaihtoehtona on komission mukaan EU-maiden alueellinen yhteistyö. Siihen kuuluisi myös suunnitelma Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin sekä turvapaikkavirasto Eason vahvistamisesta.

Kolmantena vaihtoehtona esillä on ollut Tanskan ja Itävallan ajama idea palautuskeskuksista EU:n ulkopuolella. Komission tiedottajan mukaan tämä vaihtoehto on kuitenkin suljettu pois.

Mitä alueellinen järjestely tarkoittaisi käytännössä, on vielä epäselvää.

Italiassa ja Kreikassa on jo nyt keskuksia, joissa siirtolaiset tunnistetaan, rekisteröidään ja heidän sormenjälkensä otetaan.

Italia puolestaan on tehnyt Libyan kanssa sopimuksen, jonka myötä Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia palautetaan mereltä aiempaa tehokkaammin takaisin Libyaan.

Suomessa EU-asioista vastaavat ministerit linjasivat tiistaina, että Suomi kannattaa eurooppalaista koordinoitua ratkaisua muuttoliikkeen hallintaan.

Osana kokonaisuutta Suomi kannattaa ”alueellisten maihinnousukeskusten mahdollisuuksien tutkimista”.

– Lähtökohtana tulee olla ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, tiedotteessa todetaan.