Suomenmaan puoluevaltuustokysely: Kurvinen ja Kulmuni puoluejohdon onnistuneimmat

Puoluevaltuustokysely

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen saavat keskustan puoluejohdosta parhaan arvosanan keskustan puoluevaltuutetuilta.

Sekä Kurvinen että Kulmuni saavat Suomenmaan puoluevaltuustokyselyssä arvosanakseen 8,2.  Kolmanneksi onnistuneimmaksi puoluevaltuutetut nostivat puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen. Hänen arvosanakeskiarvonsa on 8,1.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan keskustan puoluejohdon onnistumista kouluarvosanalla eli asteikolla 4–10. Lopullinen arvosana on laskettu keskiarvona annetuista vastauksista.

Kärkikolmikon takana seuraavaksi ylsi puolueen tuore varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen arvosanalla 7,6.

Varapuheenjohtajakolmikosta Hannakaisa Heikkinen sai arvosanakseen 7,2 ja Juha Rehula 7,1.

Puheenjohtaja Katri Kulmunia kiiteltiin vastauksissa napakasta, mutta lämpimästä heikompiosaisten huomionnista. Hänen nähtiin myös sekä puolustaneen perinteisiä arvoja ja olleen suvaitsevainen.

Kulmunin somepreesensiä luonnehdittiin mahtavaksi, mutta johtajuuden näkymistä myös kentälle kaivattiin. Ministerin pestin nähtiin verottaneen liikaa puheenjohtajuuden hoitamista, mutta toisaalta ministerin tontin hoitoa kehuttiin.

Kulmuni sai kritiikkiä myös etäiseksi jäämisestä, viesteihin vastaamattomuudesta ja piirien eriarvoisesta kohtelusta. ”Tulee tunne, että olet väärä ihminen toimimaan hänen kanssaan, jos kannatit toista pj-ehdokasta julkisesti”, yhdessä vastauksessa mainittiin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kurvista kiiteltiin sanavalmiiksi ja maanläheiseksi nuoreksi mieheksi, jolla on jalat maassa ja hyvä, selkeä ilmaisutaito.

Kurvisen nähtiin saaneen aikaan tehtävässään uudenlaista pirteyttä ja ärhäkkyyttä. Hänen kiiteltiin myös vastaavan viesteihin ja laittavan asioita eteenpäin. ”On kaivattu jo pitkään, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja näkyisi”, yhdessä vastauksessa mainittiin.

Toisaalta joku vastaaja oli kokenut Kurvisen näkyvyyden jääneen vähiinkin.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen nähtiin nostaneen hyvin puolueen profiilia napakan asiallisilla lausunnoillaan ja parantaneen myös puoluetoimiston tiedotusta kunnallisjärjestöjen suuntaan.

Pirkkalaisen arvioitiin onnistuneen myös avauksissaan ja ulostuloissaan ja erilaisten selvitysten ja järjestömateriaalien arvioitiin kehittyneen hienosti.

Toisaalta Pirkkalainen sai moitteita myös puolueen linjatyön organisoinnista: aikaa hukataan jatkuvasti ja vaalien likapyykki on edelleen pesemättä. Myös tehokkaan uudistustyön käynnistämistä paikallis- ja kunnallisjärjestötasolta kaivattiin.

Syyskuussa Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa varapuheenjohtajaksi nousseen kansanedustaja Petri Honkosen arvioinnin moni puoluevaltuutettu koki vielä ennenaikaiseksi.

Honkosen aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa kuitenkin kiiteltiin. Muun muassa puuttuminen lumen kippaamiseen mereen Helsingissä saa kiitosta.

Varapuheenjohtajista Hannakaisa Heikkisen nähtiin tehneen hyvää työtä maatalouden nostossa ja muissa keskustelun avauksissa. Edellisen hallituksen aikainen ”pörriäiskeskustelukin” mainittiin.

Toisaalta monessa arviossa moitittiin Heikkistä vaisuudesta ja näkyvyyden puutteesta.

Juha Rehulan kiiteltiin olleen sitkeästi liikkeellä, ja kiertäneen maata jopa uskomattoman paljon, vaikka vuosi on ollut hänelle raskas.

Olosuhteisiin nähden Rehulan nähtiin toimineen aktiivisesti tehtävässään ja nostaneen varapuheenjohtajan profiiliaan eduskunnasta putoamisensa jälkeen. Toisaalta Rehula sai myös moitteita liiasta kohtalonsa valittamisesta julkisuudessa.

Suomenmaan puoluevaltuustokyselyyn vastasi 61 keskustan 135-jäsenisen puoluevaltuuston jäsentä. Vastauksia annettiin 8.–19. marraskuuta.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu viikonloppuna Kalajoella.