Suomenmaan puoluevaltuustokysely: Keskustan puoluevaltuutetut nostaisivat kannatuskäyrää puolueen linjaa kirkastamalla – oppositioon ei juuri hinkua

Puoluevaltuustokysely

Keskustan puoluevaltuutetut korostavat puolueen linjan kirkastamisen tarvetta puolueen kannatuksen nostamiseksi.

Suomenmaa kysyi keskustan puoluevaltuutetuilta, mitä keskustan pitäisi tehdä kannatuksensa nostamiseksi. Ylivoimaisesti suurin osa annetuista vastauksesta keskittyi tarpeeseen selkiyttää puolueen linjaa tai viestintää.

Myös järjestötyön kehittämisen ja elävöittämisen tarvetta korostettiin ja muutama vastaaja kiinnitti huomiota politiikan sisältökysymyksiin.

Sen sijaan oppositioon lähtöä väläytettiin keinoksi kannatuksen nostamiseen vain parissa vastauksessa. Kannatuksen nosto nähtiin monessa vastauksessa pitkäjänteisenä prosessina, johon ei ole ihmelääkettä.

Puoluevaltuutetut selkiyttäisivät keskustan linjaa muun muassa profiloimalla puoluetta esimerkiksi aluepolitiikassa sekä työllisyyden parantamisessa.

Keskustan pitäisi ottaa rohkeammin kantaa asioihin kansantajuisesti ja oikea-aikaisesti ja osoittaa maaseudulle, että heitä kuunnellaan ja heidän eteensä tehdään töitä. Puolueen pitäisi myös jalkautua kansan pariin ja tuoda kansankielellä selkeämmin esille omat tavoitteet ja onnistumiset.

Vastauksissa toivottiin myös puolueen arvojen siirtämistä ”piirun verran konservatiivisempaan suuntaan” ja suomalaisen elämäntavan ja tuotannon rohkeaa puolustamista.

Ilmastopolitiikkaan kaivattiin ”järkeä ja tolkkua”. Keskustan olisi torjuttava vihreiden ylilyönnit ja tuotava esille omat järkivihreät ratkaisut, jotka eivät rasita tavallisia kansalaisia liikaa. Muuten kannattajia hyppää protestiksi perussuomalaisiin, yhdessä vastauksessa varoitettiin.

Puoluevaltuutettujen vastauksissa kehotettiin myös lopettamaan vastustaminen ja tuomaan ratkaisuja. Vastapelureiden lapaan ei myöskään pitäisi syöttää tarttumalla tahalliseen härnäämiseen, vaan pitää ääntä isoista arvopohjaisista linjoista.

Puolueen viestintää keskustan puoluevaltuutetut kehittäisivät muun muassa rakentamalla brändiä pitkällä aikavälillä eikä pelkin summittaisin somepäivityksin.

Kansanedustajilta kaivattiin esityksiä ja puheenvuoroja eduskunnan isossa salissa ja mielipidekirjoituksia myös ”etelän mediaan”.

Kentälle kaivattiin myös laadukkaita mainospohjia vaaleissa ja helppotajuisella esitystavalla kerättyä tietoa keskustan kannanotoista ja esityksistä eri teemoista.

Puolueen sisäistä keskustelua ja järjestötyötä puoluevaltuutetut elvyttäisivät esimerkiksi uudistamalla puolueen järjestöprosessin paikallis- ja kunnallisjärjestöt aiempaa paremmin huomioiden.

Keskustan sisälle kaivattiin myös laaja keskustelua siitä, miten puolue palautetaan nykyisestä laitostuneesta ja saamattomasta tilasta aktiiviseksi kansanliikkeeksi, jossa vapaaehtoistyöntekijät ja luottamushenkilöt ovat uutta toimintaa luovia, eivätkä organisaatiolta palvelua odottavia statisteja.

Paikallistason toiminnasta olisi myös kitkettävä kaikenlaista kateutta, kärhämöintiä ja kampittamista. Kunnallisjärjestön toimintaa jarruttaville ja myrkyttäville ”vanhoille parroille” kaivattiin muuta tekemistä.

Suomenmaan puoluevaltuustokyselyyn vastasi 61 keskustan 135-jäsenisen puoluevaltuuston jäsentä. Keskustan kannatuksen nostamiseen tarvittavia keinoja arvioi omin sanoin 39 vastaajaa. Vastauksia annettiin 8.–19. marraskuuta.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu viikonloppuna Kalajoella.