Suomeen vaaditaan sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa

Politiikka

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) vaatii, että Suomi laatii oman sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman.

Ohjelmalla edistettäisiin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyviä poliittisia parannuksia kaikilla hallinnonaloilla.

Ohjelma kokoaisi jo olemassa olevat linjaukset yhteen, ja siinä nimettäisiin vastuutahot sekä seurattaisiin tavoitteiden toteutumista.

Tanen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) painottaa, että muun muassa sateenkaarivähemmistöjen oikeuksia ajavien järjestöjen tulee olla mukana ohjelman valmisteluvaiheessa.

Tane on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta, ja sen jäseninä on kansanedustajia eduskuntavaalien mukaisessa suhteessa.