STTK:n kysely: Puolet suomalaisista kokee työnsä kuormittavaksi

Työelämä

Lähes puolet suomalaisista kokee työnsä henkisesti melko tai erittäin kuormittavaksi, ilmenee keskusjärjestö STTK:n teettämästä kyselystä.

Iän ja sukupuolen välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta alakohtaisia eroja löytyy.

Kuormittuneimpia ovat sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutusalalla työskentelevät.

Henkiseen kuormittavuuteen vaikuttavat eniten työtehtävien liiallinen määrä, kiire, huono johtaminen ja esimiestyö.

Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2 000 ihmistä.