STM:n maskiselvitys: Maskien hyödyistä ei mitään näyttöä ­– ”Vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon”

Suojamaskit

Kirurgisten maskien hyödystä epidemian ehkäisyssä ei löydy mitään näyttöä, ilmenee STM:n teettämästä selvityksestä.

Selvitykseen osallistunut emeritaprofessori Marjukka Mäkelä sanoi selvityksen luovutustilaisuudessa, että kansainvälisen saatavilla olleen tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon.

Mahdollista vaikutusta on Mäkelän mukaan tutkimuksissa vaikea erottaa muiden suojatoimien vaikutuksista.

– Jos toimenpiteen vaikutuksesta ei ole näyttöä, se ei välttämättä merkitse että toimenpide ei olisi vaikuttava. Kasvosuojusten vaikuttavuutta tartuntojen leviämiseen julkisissa tiloissa on kuitenkin tutkittu tuhansilla ihmisillä, joten selvä suojavaikutus olisi todennäköisesti tullut näissä tutkimuksissa esiin.

Tutkimustuloksia on Mäkelän mukaan hieman hankala soveltaa Suomen covid-19 -epidemiaan, koska maskien julkinen käyttö tapahtuisi meillä varsin erilaisissa olosuhteissa kuin aiheesta tehdyissä tutkimuksissa.

– Niissä on tutkittu myös eri viruksia, kuin nyt kiertävä virus.

Tutkimuksessa selvitettiin vain kirurgisten maskien tehoa. Niitä heikommin suojaavien niin sanottujen kansanmaskien tehoa ei ole missään tutkittu.

Mäkelän mukaan selvitykseen otetuista alkuperäistutkimuksista kaksi oli Yhdysvalloissa tehtyjä. Niissä oli tutkittu asuntoloissa asuvia opiskelijoita, jotka käyttivät maskia oman solunsa ulkopuolella.

Kolme tutkimusta oli tehty Mekkaan matkustaneilla pyhiinvaeltajilla.

– Neljässä näissä tutkimuksista kasvosuojus ei estänyt tartuntoja ja viidennen tutkimuksen yhdessä alaryhmässä käyttö esti tartuntoja jonkin verran. Tämä alaryhmä oli alle sata henkeä ja se oli valikoitunut, eli tieto ei ole kovinkaan luotettava.

Mäkelän mukaan yhdessä pyhiinvaeltajille tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin myös haittoja. Saksassa kotiympäristössä tehdyssä tutkimuksessa haitoiksi havaittiin kasvosuojusten epämukavuus, hengittämisen vaikeus, kuumuus ja kosteus.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan hallitus linjannee kantansa maskeihin alkuviikosta.

Varhilan mukaan palveluntuottajalla on joka tapauksessa mahdollisuus velvoittaa asiakkaansa käyttämään kasvomaskia.

Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla pitää olla kuitenkin jonkinlaiset edellytykset myös saada maskeja joko palveluntuottajalta tai ainakin saada tieto asiasta riittävän ajoissa, että he ehtivät niitä hankkia.

Varhila totesi, että Finnair on tämän käytännön ja omaksunut ja edellyttää, että asiakkaat hankkivat maskit itse.