Sote-valiokunnan keskustalaiset: Omaishoidontuki ei saa leikata vanhempainpäivärahaa

Lapsiperheet

Ei voi olla oikein eikä yhteiskunnankaan edun mukaista, että vanhempainpäivärahaa pienennetään, ellei perheen vaikeavammaista lasta viedä laitoshoitoon, toteavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet.

Tavallisesti vanhempainrahan suuruus perustuu verotuksessa todettuihin työtuloihin ja mikäli vanhempainrahakaudella tekee ansiotyötä, on vanhempainraha maksettu vähimmäisrahan suuruisena.

Kelan tuoreen ohjeistuksen mukaan omaishoito on tulkittu ansiotyöksi. Tämä on tarkoittanut sitä, että esimerkiksi vammaisen lapsen omaishoitajalla omaishoito pudottaa päivärahan minimitasolle, joka on 23,73 euroa päivässä.

Kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Pekka Puska, Martti Talja ja Ulla Parviainen esittävät kirjallisessa kysymyksessään, että sosiaali- ja terveysministeriö etsii ratkaisun, jolla tuetaan perheitä, joissa yhdistyy samanaikaisesti omaishoito ja vauva-arki. Omaishoidon tuki ei saa vaikuttaa alentavasti vanhempainrahan määrään.

– Nykyisellä Kelan tulkinnalla ajetaan tilanne siihen, että omaishoitaja saa ansiosidonnaista vanhempainrahaa, jos hän laittaa vaikeasti vammaisen lapsen laitoshoitoon. Jos hän sen sijaan hoitaa vauvaa ja vammaista lastaan kotonaan, hän saa omaishoidontuen ja minimipäivärahan. Tämä ei ole oikein, eikä tämä ole myöskään yhteiskunnan etu, kansanedustajat painottavat.

Omaishoitajat ovat yhteiskunnassa monella tapaa haavoittuvassa asemassa. Vain pieni osa omaishoitajista saa omaishoidontukea ja he ovat juuri niitä, joiden sidonnaisuus hoidettaviin on suurin, eli heidän oma valinnanvara omaishoitajuuden ja ansiotyön välillä on heikko.

– Nykyisellä Kelan tulkinnalla he kuitenkin saisivat sen pienimmän äitiyspäivärahan. Tässä on suuri ristiriita omaishoitotyön sitovuuden ja siitä aiheutuvan negatiivisen taloudellisen vaikutuksen kesken. Kelan tulkinta omaishoidontuen katsomisesta ansiotuloksi ei ole perheiden kokonaistarpeesta lähtevä, eikä tulkinta vastaa lainsäätäjän tarkoitusta, kansanedustajat toteavat.

– Olemme saaneet Kelan uudesta tulkinnasta perheiltä paljon palautetta. On selvää, että omaishoidontuen tulisi parantaa perheen taloutta, ei heikentää sitä. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan omaishoidontuen ja etuuksien välillä, edustajat korostavat.

Hallitus vastaa kirjalliseen kysymykseen 21 päivän kuluessa.