Seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä liki puolet on uusia

Äänestysprosentti on yhä alhainen, eivätkä nuoret innostuneet uurnille
Luterilainen kirkko

Seurakuntavaalien luottamushenkilöistä suuri osa vaihtuu, sillä valituista liki puolet uusia.

Hiippakunnista korkein äänestysprosentti oli Lapualla, jossa noin 19 prosenttia äänioikeutetuista käytti ääntään. Helsingin äänestysprosentti näyttää maan matalimmalta ja jää kymmenen prosentin paikkeille.

Seurakuntavaaleissa koko maan äänestysaktiivisuus on alustavien tulosten mukaan 14,3 prosenttia.

Kirkkovaltuustoihin valittujen keski-ikä on hieman yli 55 vuotta. Nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus on pienentynyt hieman edellisvaalista, tiedottaa kirkon viestintä. Vain alle kuusi prosenttia valituista on alle kolmekymppisiä. Seurakuntaneuvostoihin valittujen profiili on samankaltainen.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää myös 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet, mutta nuorten äänestysprosentti jäi alle kymmeneen koko maassa.

Seurakuntien vaalilautakunnat vahvistavat tuloksensa keskiviikkona. Vaaleissa valittiin noin 8 300 luottamushenkilöä.

Vaalien äänestysprosenttia arvioitaessa on syytä huomioida, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Äänioikeutettujen lukumäärä on pienentynyt seurakuntavaleissa vajaassa vuosikymmenessä noin kymmeneksen.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli kuluvan vuoden tammikuussa 3,9 miljoonaa eli noin 71 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon.