Sarvamaa kiittelee Suomen aktiivista vaikuttamista metsästrategiaan – "Huoliamme kyllä kuullaan, kunhan ymmärrämme pitää ääntä tilanteen vaatiessa"

Metsäpolitiikka

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on tyytyväinen komission julkaisemaan EU:n metsästrategiaan ja siihen tehtyihin merkittäviin muutoksiin aiempaan, vuodettuun versioon verrattuna.

– Määrätietoinen vaikuttaminen tuotti tulosta, ja tänään julkistetussa strategiassa on nähtävissä huomattavia parannuksia verrattuna ensimmäisiin versioihin. Saamme jatkossakin päättää, miten metsiämme hoidamme, Sarvamaa iloitsee tiedotteessaan.

Sarvamaa kirjoittaa, että strategiassa tunnustetaan metsänomistajien asema, läheisyysperiaatteen kunnioittaminen sekä metsäteollisuuden koko arvoketjun merkitys taloudelle. Kokoomusmeppi on tyytyväinen myös siihen, että metsäpolitiikan kansallinen toimivalta saa ansaitsemansa arvon ja metsien monikäyttöisyys on strategian avainsana.

Sarvamaan mukaan on parannus, että strategiassa on ymmärretty lyhytikäisten puutuotteiden merkitys fossiilisten tuotteiden korvaajina. Myös hiilinielutavoitteita hän pitää kohtuullisina.

Pahimmat kauhukuvat eivät toteutuneet, ja esityksiä voidaan lähteä jatkotyöstämään parlamentissa sekä neuvostossa, meppi summaa.

– Olen tyytyväinen suomalaisten aktiiviseen vaikuttamistyöhön, jolla oli selvä vaikutus komission lopulliseen kannanmuodostukseen. Huoliamme kyllä kuullaan, kunhan ymmärrämme pitää ääntä tilanteen vaatiessa, Sarvamaa kirjoittaa.