Sallan tuleva kansallispuisto sai hehkutusta eduskunnalta – Juha Sipilä nosti puiston malliesimerkiksi

Kansallispuistot

Tuleva Sallan kansallispuisto on erittäin hyvä esimerkki hyvin valmistellusta hankkeesta, kiittelee eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.).

Sipilä muistutti kansallispuistosta säädettävän lain lähetekeskustelussa, että kansallispuistoaloite on lähtenyt alueelta ja alue on jo nyt suosittu retkeily- ja luontokohde.

– Se tarjoaa myöskin yrittäjyyden ja työllistämisen näkökulmasta uusia mahdollisuuksia alueelle, samoin kuin tietenkin retkeilijöille sitten uusia kunnossa pidettäviä luontopolkuja, Sipilä totesi.

Sipilän mukaan myös metsästäjiä on kuultu.

– Kansallispuistossa lähtökohtaisesti metsästys on kielletty, mutta tässä tapauksessa Sallaan rekisteröidyn metsästysseuran jäsenille tänne metsästysoikeus olisi tulossa, paitsi sitten rajoitusalueella, joka on matkailukeskuksen lähellä, eikä siinä tapahtuva metsästys olisi luonnollista.

Sipilä muistutti, että myös poronhoito voi jatkua alueella. Ennakkokuulemisissa on Sipilän mukaan noussut myös huolta alueella liikkuvien retkeilijöiden turvallisuudesta, mikä Sipilän mukaan pitää ottaa vakavasti.

– Olemme kuulleet metsästäjien näkökulmaa siihen ja oppineet ymmärtämään, että alueen hyvin tuntevat metsästäjät pystyvät ottamaan hyvin tämän näkökulman huomioon, mutta kyllä retkeilijöiden pitää pystyä tuntemaan turvallisuudentunne tuolla alueella liikkuessaan.

Sallan kansallispuisto perustetaan noin 10 000 hehtaarin laajuisena Sallan kuntaan valtion Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) selvitti, että aloite uuden kansallispuiston perustamisesta tuli Sallan kunnalta, ja perustamisella on hyvin laaja paikallinen tuki.

Hallituksen esityksen mukaan Sallan kansallispuisto perustetaan alueen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä yleisen virkistyskäytön ja luontoharrastuksen edistämiseksi.

– Puiston perustaminen toteuttaisi osaltaan hallituksen tavoitetta pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen sekä edistää kestävää matkailua ja matkailuyrittäjyyttä, Mikkonen näki.

Mikkosen mukaan kansallispuisto on investointi ja kädenojennus Sallan upean luonnon tunnettuuden lisäämiseksi sekä rajat ylittävän luontomatkailun edelleen kehittämiseksi.

– Onhan siinä rajan takana hyvät Venäjän alueet, joiden kanssa yhteistyötä voisi varmasti tehdä nykyistä enemmän, ministeri myönsi.

Mikkosen mukaan Sallaan esitettävällä alueella luonnonkauniit vanhat metsät ja harjuinen luonto kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson ja kutsuvat jo matkaajia.

– Alueelle voikin matkata perille asti julkisilla liikennevälineillä, mikä tukee myös kestävää matkailua ja on valitettavan harvinaista nykyisessä kansallispuistoverkostossamme tällä hetkellä.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni muistutti Sallan kunnan aikanaan tavoitelleen laskettelukeskuksen laajentamista alueella.

– Mutta koska se mahdollisuus ei sitten onnistunut, niin tieksi valikoitui tämä. Kansallispuisto on nyt aika nopeallakin aikataululla saatu aikaiseksi, ja siihen varmasti on auttanut se, että se lähti nimenomaan paikallisten toiveista, ja olemme tietenkin siitä kiitollisia.

Kulmuni piti hyvänä, että metsästys on mahdollistettu Sallan riistanhoitoyhdistyksen esitysten mukaan.

– Ei suinkaan ole tarkoitus, että entisillä valtion mailla kuka tahansa suomalainen saa metsästää vapaasti, miten tahansa, vaan nimenomaan se paikallisten oikeus käyttää omaa kotiseutuaan metsästämiseen on keskeistä, ja se on tässä lakiesityksessä turvattu, joten paikallisuuden kunnioittaminen on tietenkin tärkeää meille, Kulmuni korosti.

Kulmunin mielestä julkiset kulkuyhteydet alueelle voisivat kuitenkin olla vieläkin paremmat.

– Tämä varmastikin turvaa ainakin sen Kemijärven yöjunayhteyden, mutta kyllähän me mielellämme haluaisimme sähköistyksen myös Sallaan asti. Sitä ennen tietenkin toivomme, että myös linja-autoyhteydet toimisivat sinne hyvin, Kulmuni totesi.