Rehtorit uusista koronatoimista: Mieluummin etäopiskelu kuin loman pidennys

Etäopetus

Jopa 85 prosenttia rehtoreista siirtyisi koulussaan mieluummin etäopetukseen kuin pidentäisi joululomaa, jos koulujen rajoitustoimia pitää lisätä koronan takia, Suomen Rehtorit ry kertoo tiedotteella. Moni kuitenkin muistuttaa, että nykyiset rajoitukset riittävät eikä uusia tarvita. Henkilöstön jaksaminen on kovilla kaikkialla.

Suomen Rehtoreiden kyselyyn uusista rajoitustoimista vastasi tiistaina reilut 300 ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden ja yhtenäiskoulujen rehtoria.

Etäopiskelua kannattavien rehtoreiden mukaan se on kouluissa jo tuttua ja sitä varten on valmis teknologia.

– Valmius siirtyä etäopiskeluun on hyvä ja käytännössä koeteltu. Lukiossa joululoman pidentäminen aiheuttaisi ongelmia kevään ylioppilaskirjoitusten aikatauluun. Lukio on aikataulutettu tiukasti, edessä ovat tentit, preliminäärikokeet ja kirjoitukset. Ei täällä ehdi lomailemaan, lukion rehtorit perustelevat.

Loman pidentäminen siirtäisi myös lukuvuoden lopetusta, jolloin esimerkiksi toisen asteen hakuihin tulisi ongelmia.

– Joululoman pidentäminen olisi ongelman siirtämistä. Se lykkäisi myös koulun päättäjäiset myöhemmälle kesään. Siirroista koituisi perheille sekä koulujen henkilöstölle monia hankalia järjestelyjä, ja lasten eriarvoisuus lisääntyisi perheiden erilaisten tilanteiden vuoksi, rehtorit perustelevat.

Etäopetuksen kannattajat korostavat, että se takaisi koululaisille opetuksen saamisen. Koululaisilla säilyisi sen aikana opiskelurutiini ja he tapaisivat – vaikkakin etänä – toisiaan sekä saisivat erityisopettajan ja ohjaajan tukea.