Rehn blogissa: Korkeakoulujen pääomitusta syytä laventaa

Korkeakoulut

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) mukaan korkeakoulujen ja yliopistojen pääomitusta on syytä laventaa entisestään.

– Viime päivinä on laajasti uutisoitu suunnitelmista kasvattaa korkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusta sadoilla miljoonilla euroilla.

– Pääomitus perustuu hallitusohjelmassa aiemmin tehtyihin periaatelinjauksiin. Linjaa ei ole muutettu, muistuttaa Rehn blogissaan työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Rehnin mukaan tutkimuksen pitää tukea myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen hyödyn syntymistä, siis parempien kaupallisten tuotteiden ja palveluiden sekä innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä.

– Tässä emme ole kovin hyvin onnistuneet, kuten maamme taloudellinen tilanne osoittaa, hän toteaa.

Tämän vuoksi katsetta ei pidä Rehnin mukaan kiinnittää vain yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, vaan koko innovaatioketjuun – perustutkimuksesta keksintöjen kaupallistamiseen saakka.

– Rahoitusratkaisuista käytävää keskustelua onkin laajennettava koskemaan korkeakoulujen lisäksi myös VTT:n ja muiden tutkimuslaitosten sekä TEKESin toimintaa ja resursointia.

Rehn muistuttaa blogissaan Suomen pyytäneen OECD:tä tekemään läpivalaisun maamme innovaatiojärjestelmästä.

– Tarkoituksena on ulkopuolisen silmin katsoa missä ovat ne ahtaumat, jotka estävät investointien nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

– Ensimmäisiä tuloksia OECD:n tutkimuksesta saadaan vuodenvaihteessa ja lopulliset yhteenvedot ennen helmikuun puolivälin riihtä.