Perustuslakivaliokunta vaatii täsmennyksiä ravintoloiden sulkemiseen – esitys sidottava poikkeusoloihin, alueellinen ja ajallinen rajaus mahdollistettava

Koronavirus

Perustuslakivaliokunta hyväksyy ravintoloiden sulkemisen hallituksen esittämällä tavalla, mutta vaatii esitykseen täsmennyksiä.

Valiokunta sai valmiiksi illansuussa lausuntonsa mietinnön laativalle talousvaliokunnalle.

Valiokunnan mukaan hallituksen esityksestä ei ilmennyt riittävällä tavalla, että kyse on poikkeuslainsäädännöstä. Soveltaminen on valiokunnan mukaan sidottava selkeästi poikkeusoloihin.

Kieltosääntely voidaan valiokunnan mukaan toteuttaa myös alueellisesti ja ajallisesti rajaten. Valtioneuvostolle on jätettävä asetuksella mahdollisuus tähän.

– Valiokunta pohti paljon kysymystä, onko oikein että koko valtakunnassa kuppilat ja ravintolat pannaan tässä tapauksessa kiinni, koska epidemiatilanne on eri puolilla maata niin erilainen, valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi kokouksen jälkeen.

Ojala-Niemelä huomautti, ettei esimerkiksi Kainuussa ole vielä yhtään todettua koronatapausta.

– Täällä etelässä on enemmän tapauksia, ja sen vuoksi se on perustellumpaa.

Perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä myös, että lailla säädetään sekä kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoinnista, että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinonharjoittajille.

Elinkeinovapauden rajoittaminen on pidettävä valiokunnan mukaan mahdollisimman lyhyenä ja laki on kumottava heti, kun sille ei löydy enää välttämättömiä syitä.

Ojala-Niemelän mukaan elinkeinovapauteen puuttumien puhutti valiokuntaa paljon.

– Noutoruoka- ja take away -mahdollisuus vähän pehmentää tätä tilannetta. Mutta silti pohditutti paljon se, onko tämä oikeasuhtainen toimi. Välttämättömyyden puolesta puhui se seikka, ettei tähänastisia toimenpiteitä ole koettu riittäviksi.

Ojala-Niemelä myönsi, että lailla on myös merkittäviä haittavaikutuksia.

– Toimenpiteet voivat ajaa pieniä yrityksiä konkurssiin ja tämä voi johtaa myös lisääntyvään työttömyyteen.