Perustuslakivaliokunta maksaisi yrityksille korvausta, jos asiakastiloja joudutaan koronan takia sulkemaan

Valiokunta antoi lausuntonsa tartuntatautilain muutosesitykseen.
Tartuntatautilaki

Perustuslakivaliokunnan mielestä olisi perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille, jos viranomaiset sulkevat asiakastiloja tartuntatautilain nojalla. Korvaus taloudellisista menetyksistä tulisi kyseeseen erityisesti, jos rajoitus kestää yli kaksi viikkoa.

–  Tämä jää nyt harkittavaksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Todetaan vain, että se on varmaan järkevää jollain tavalla järjestää, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta ei pidä korvausmallin puuttumista täysin perustuslain vastaisena mutta esittää, että perusoikeudet toteutuisivat paremmin, jos rajoitustapauksissa olisi kohtuullinen kompensaatio.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa tartuntatautilain muutoksista tänään.

Hallituksen lakiesitys on ollut valiokunnan arvioitavana. Esitys antaa paikallisille ja alueellisille viranomaisille oikeuksia sulkea myös yksityisiä asiakastiloja, jos se on koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Tällä hetkellä kaupungit voivat sulkea vain omia tilojaan.

Valiokunta katsoo, että lakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä.

Valiokunnan mukaan määräaikaisen lain voimassaoloaikaa on välttämätöntä rajata niin, että se on tällä erää voimassa enintään kesäkuun loppuun. Hallitus esitti, että lakimuutos olisi voimassa vuoden loppuun asti.

Tartuntatautilain muutosten myötä alueviranomaiset voisivat viimesijaisena keinona laittaa säppiin myös yksityiset asiakastilat kuten kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit, harrastuspaikat ja huvipuistot. Sulkemispäätös voisi olla voimassa kaksi viikkoa kerrallaan.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sanoi, että toimivaltuuksien kasvaessa korostuu viranomaisen velvoite arvioida toimien välttämättömyys.

–  Kun paikallisten ja alueviranomaisten toimivaltuuksia kasvatetaan, samaan aikaan korostuu viranomaisten velvollisuus arvioida, onko välttämätöntä käyttää näitä toimivaltuuksia juuri heidän alueellaan ja kunkin toimivaltuuden osalta vielä erikseen.

Ravintoloita muutos ei koske, sillä niistä on annettu oma lakinsa. Ravintoloita koskeva tartuntatautilain muutos on voimassa helmikuun loppuun.

Perustuslakivaliokunnan kanta hallituksen tartuntatautilakiesityksestä on ratkaisevimpia lakimuutoksen etenemisen kannalta. Mietinnön esityksestä valmistelee sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka on pyytänyt muiden valiokuntien lausuntoja perjantaihin mennessä.

Hallitus sai pahoin viivästyneen esityksensä valmiiksi joulukuussa.